niedziela, 25 lutego, 2024

Nowy model finansowania rad osiedli w Poznaniu. Więcej środków i elastyczność w planowaniu

Władze Poznania podjęły decyzję o wprowadzeniu zmian w sposobie dystrybucji środków budżetowych przeznaczonych dla osiedli, co ma na celu zapewnienie im większej stabilności finansowej oraz lepszej kontrolę nad planowaniem wieloletnich inwestycji. Nowe regulacje, które zaczną obowiązywać przy budżetowaniu miasta na rok 2025, mają sprawić, że osiedla będą mogły efektywniej wpływać na rozwój swojego najbliższego otoczenia.

Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, podkreślił znaczenie nowych zasad dla rad osiedlowych i mieszkańców, wskazując na możliwość lepszego planowania inwestycji. Przewodniczący Podkomisji ds. Ewaluacji i Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania, radny Filip Olszak, zauważył, że zmiana metody kalkulacji środków wolnych, które teraz będą bazować na ogólnych dochodach podatkowych miasta, a nie tylko na dochodach z podatku od nieruchomości, pozwoli na zwiększenie dostępnych funduszy dla osiedli.

Nowe przepisy przewidują, że na pierwszy pięcioletni okres środki wolne będą naliczane na poziomie 1,2% rocznych dochodów podatkowych miasta, a w kolejnych latach na poziomie 1,3%. Gwarantują one również, że kwota ta nie będzie niższa niż pięciokrotność środków wolnych obliczonych dla roku 2024. Dodatkowo, osiedla uzyskają elastyczność w korzystaniu z tych środków, mogąc wykorzystać całą przyznaną pulę już w pierwszym roku pięcioletniego okresu lub rozłożyć ją równomiernie.

Zaplanowano także waloryzację środków wolnych po 2,5 roku od rozpoczęcia ich pięcioletniego obliczania, co ma na celu utrzymanie wartości finansowej funduszy w obliczu inflacji i innych zmian ekonomicznych.

Nowa uchwała jest odpowiedzią na potrzeby osiedli, które dążyły do lepszego zabezpieczenia swoich finansów i większej samodzielności w zarządzaniu lokalnymi inwestycjami. Dzięki tym zmianom, ma szansę na realizację szerszych projektów infrastrukturalnych, takich jak budowa i remont chodników, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz dróg, co bezpośrednio przekłada się na poprawę jakości życia mieszkańców.

Strona głównaPoznańNowy model finansowania rad osiedli w Poznaniu. Więcej środków i elastyczność w...