Ministerstwo przedstawiło dane o bezrobociu. Jak wypadła Wielkopolska?

fot. Sławek Wąchała (zdjęcie ilustracyjne)

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu 2022 r. wyniosła 5,2 proc. – poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Najmniej bezrobotnych nadal jest w Wielkopolsce – 2,9 proc. Tyle odnotowano w grudniu 2022 r.

Stopa bezrobocia podana przez MRiPS jest niższa o 0,6 pp. niż rok temu. To dobry wynik, jak uważa minister Marlena Maląg, zwłaszcza że zima jest zazwyczaj czasem zwiększonego bezrobocia, ponieważ podczas niej nie ma prac sezonowych, na przykład w rolnictwie czy ogrodnictwie, spada też intensywność w takich branżach jak budownictwo.

„W grudniu 2022 roku (wg wstępnych danych) pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 67,1 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej” – podało MRiPS. – „Według wstępnych danych w końcu 2022 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 813,2 tys. bezrobotnych. To oznacza, że osób bezrobotnych było o 82,0 tys. (tj. o 9,2%) mniej niż w końcu 2021 r.”.

MRiPS podało też, że stopa bezrobocia rejestrowanego najniższa była w woj. wielkopolskim, gdzie wyniosła 2,9 proc. – warto dodać, że niskie bezrobocie w regionie notowano przez cały ubiegły rok. Z danych opublikowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w końcu września wynikało, że liczba bezrobotnych w stolicy Wielkopolski wyniosła 3,8 tys. osób, o 0,2 tys. mniej niż miesiąc wcześniej. To był wówczas nie tylko najniższy poziom bezrobocia w kraju, ale także najniższy w Poznaniu od 1990 r.

Dla przypomnienia warto dodać, że według Powiatowego Urzędu Pracy na koniec grudnia 2021 roku liczba bezrobotnych w Poznaniu wynosiła 5,7 tys. osób – to 1,6 proc. osób aktywnych zawodowo. W oku 2020 było to 2 proc.

MRiPS podało też najwyższą stopę bezrobocia – odnotowano ją w województwie podkarpackim i wyniosła 8,9 proc.

Podziel się: