Marszałek zapowiada zmianę formuły Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, wizualizacja fot. UMP

Marek Woźniak, marszałek Wielkopolski, jest zdania, że połączenie w jednym Wielkopolskim Muzeum Niepodległości kilku różnych placówek o różnych zakresach działalności prawdopodobnie będzie wymagało zmiany formuły placówki.

W roku 2023 samorząd Wielkopolski już oficjalnie przejmie Wielkopolskie Muzeum Niepodległości (WMN) od władz Poznania, a w zamian przekaże Poznaniowi filharmonię – i rozpocznie budowę nowej siedziby placówki na działce przy ul. Północnej i Księcia Józefa. Wtedy też rozpoczną się prace nad ujednoliceniem struktury placówki. Nie będzie to łatwe zadanie, bo w skład WMN wchodzą: Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Muzeum Armii „Poznań”, Muzeum Martyrologii Wielkopolan w Forcie VII, Muzeum Uzbrojenia, Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 i schron przeciwatomowy dla władz Miasta Poznania, który mieści się w Kiekrzu.

Marszałek Marek Woźniak powiedział, jak podaje portal „WNP”, że każda z tych placówek ma odrębny zakres działalności i inny sposób prowadzenia, co trzeba będzie zintegrować w jeden organizm, dołączając także Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, które już jest instytucją kultury samorządu Wielkopolski, a którego oddziałem jest muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Zintegrowane placówki mogłyby lepiej i bardziej profesjonalnie wypełniać swoje zadania dzięki możliwościom, jakie stworzyłoby otwarcie się na inne muzea, ich zbiory i ich specjalistów. Jednak jak miałaby wyglądać taka integracja – jeszcze nie wiadomo, bo na razie to tylko koncepcja.

Kwestią otwartą jest na przykład Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 – według informacji docierających do marszałka kombatanci Czerwca woleliby, aby placówka była prowadzona przez miasto Poznań i nie jest wykluczone, że to muzeum wróci do miasta. Bez względu jednak na ostateczny kształt Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości to, zdaniem Marka Woźniaka, z pewnością priorytetowa inwestycja dla regionu.

Podziel się: