Photo by sabinevanerp / pixabay

„Sprzeciwiamy się, by kwalifikacja do przeprowadzenia badania była oparta wyłącznie na zaleceniach administracyjnych, a nie merytorycznych” – napisali wielkopolscy lekarze w oświadczeniu wydanym 26 stycznia.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia od 27 stycznia lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mają obowiązek odbywania wizyt domowych u pacjentów z koronawirusem, jeśli ukończyli 60 lat. I przeciwko tej decyzji protestuje WIL ostrzegając, że próby administracyjnego, nie medycznego zarządzania wizytami lekarskimi mogą doprowadzić do tego, że dostęp do opieki medycznej będzie jeszcze gorszy niż obecnie.

Wielkopolska Izba Lekarska wydała w tej sprawie oficjalne oświadczenie. Oto jego treść:
„Stanowczo sprzeciwiamy się narzuconym administracyjnym regulacjom z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 151) nakazującym lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej udzielania pacjentom pow. 60 r.ż. skierowanym do odbycia izolacji w warunkach domowych wizyty osobistej przed upływem 48 h.

Sprzeciwiamy się, by kwalifikacja do przeprowadzenia badania była oparta wyłącznie na zalecaniach administracyjnych, a nie merytorycznych. W dotychczasowej praktyce lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są wizyty w gabinecie, jak również wizyty domowe, kiedy wymaga tego stan zdrowia pacjenta oceniany przez lekarza. Zwracamy uwagę, że jedynie lekarz jest uprawniony do właściwej oceny stanu pacjenta, w tym także tego, czy wymaga wizyty osobistej, czego dokonuje na podstawie dokładnie zebranego wywiadu, oceny sytuacji oraz saturacji krwi. Niezrozumiałym jest również zakreślenie granicy wiekowej na poziomie 60 lat, wyznacznikiem winien być stan pacjenta, a nie jego wiek.

Ścisłe przestrzeganie narzuconych regulacji administracyjnych skutkować będzie zmniejszeniem równego dostępu do opieki lekarskiej pacjentów z innymi schorzeniami i kontynuacji leczenia chorób przewlekłych oraz załamaniem się systemu podstawowej opieki zdrowotnej. Wobec obecnej dramatycznej sytuacji kadrowej w POZ lekarze nie są w stanie wykonać dodatkowych narzuconych administracyjnie obowiązków”.

Źródło: Wielkopolska Izba Lekarska