Kościan: Wojewoda zajął się sprawą pożarów na składowisku w Przysiece Polskiej

wojewoda Michał Zieliński, narada w sprawie pożarów w Przysiece fot. WUW
Pożary wybuchające na składowisku odpadów w Przysiece Polskiej oraz bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców były głównymi tematami spotkania wojewody z komendantami policji, straży pożarnej i wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska.

Wojewoda Michał Zieliński zajął się tą sprawą, ponieważ do pożarów w Przysiece dochodzi regularnie – tylko w tym roku miały miejsce już cztery, a w ostatnim czasie siedem. Toksyczny dym ze spalonych odpadów utrudnia życie okolicznym mieszkańcom, zagraża też ich zdrowiu. Małgorzata Adamczak, burmistrz Śmigla, wystąpiła z apelem do posłów, by przygotowali ustawę zakazująca prowadzenia składowisk odpadów w pobliżu domów mieszkalnych.

Kłopoty z tego powodu mają także Polskie Koleje Państwowe – tory na trasie Poznań – Leszno biegną tuż obok składowiska i kilkakrotnie trzeba było wyłączać tę trasę z użytkowania, ponieważ gęsty dym utrudniał widoczność.

Jak poinformowali wojewodę strażacy oraz funkcjonariusze policji, nie ma podstaw do podejrzenia podpalenia. Prawdopodobną przyczyną pożaru składowiska jest samozapłon z powodu wysokiej temperatury.

Jeszcze w tym tygodniu służby marszałka województwa spotkają się z przedsiębiorcą prowadzącym składowisko w celu uzyskania wyjaśnień dotyczących prowadzonej działalności. O efektach rozmów ma zostać poinformowany wojewoda wielkopolski.

W ocenie wojewody podejmowane działania powinny zmierzać do zweryfikowania zasad prowadzenia działalności gospodarczej, która wyeliminuje powtarzające się powstawanie pożarów.

 

Podziel się: