Kolejne zabytki do remontu w Poznaniu. “Łączna wartość tegorocznych dotacji wynosi 1 000 000 zł”

remont dawnej resursy przy Zwierzynieckiej fot. UMP

Remonty kolejnych kamienic na Jeżycach, Łazarzu czy Starym Mieście – miasto przekazało kolejne dotacje z budżetu na renowacje kolejnych zabytkowych obiektów. W tym roku będzie ich 15. Wszystkie są wpisane do rejestru zabytków, ale nie wszystkie są własnością miasta.

– Przy ocenie wniosków o dotacje braliśmy pod uwagę rangę i stan zachowania obiektu oraz ewentualne zagrożenie związane z brakiem renowacji – wyjaśnia Joanna Bielawska-Pałczyńska, Miejski Konserwator Zabytków. – Ważne było również to, czy mamy np. do czynienia z kontynuacją prac przy danym budynku, a także wysokość pozostałych dofinansowań pozyskanych przez inwestorów. Łączna wartość tegorocznych dotacji wynosi 1 000 000 zł. Pieniądze pomogą odzyskać dawną świetność 15 zabytkowym kamienicom oraz najcenniejszym obiektom sakralnym.

Jak informuje miasto Poznań, dzięki dotacji remontem zostaną objęte kolejne budynki secesyjnego zespołu kamienic wzniesionych po 1905 r. w rejonie obecnych ulic: Roosevelta, Krasińskiego oraz Zacisze – tym razem to domy przy ul. Krasińskiego 3a (remont elewacji frontowej, balkonów i detali sztukatorskich za 170 tys. zł), a także ul. Krasińskiego 3 (remont dachu oraz renowacja ściany szachulcowej trzeciego piętra za 130 tys. zł).

Także na Jeżycach znajduje się resursa kupiecka (ul. Zwierzyniecka 13). Ten budynek, będący połączeniem podmiejskiej willi i kamienicy mieszczańskiej dzięki 40 tys.z budżetu miasta będzie miał wykonaną renowację elewacji frontowej i tylnej wraz z naprawą balkonów, balustrad i sztukaterii.

Kolejną grupą, która otrzymała dotacje, są historyczne budynki na terenie osiedla Stare Miasto: przy ul. Wodnej 22 (75 tys. zł) oraz Sierocej 5/6 (80 tys. zł). Kamienica Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Poznaniu u zbiegu ulic Stawnej i Szewskiej otrzyma 55 tys. zł, a budynek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy ul. Mielżyńskiego 27/29 30 tys. zł na kontynuację prac konserwatorskich przy stolarce okiennej.

W tym roku dotacje otrzymają także budynki na Łazarzu: kamienica przy ul. Wyspiańskiego 15 – 130 tys. zł do renowacji elewacji frontowych wraz z naprawą balkonów, izolacją fundamentów, a także remontu dachu i odwodnienia (130 tys. zł), a kamienica przy ul. Mottego 2/2 – 20 tys. zł na renowację okładziny ceramicznej. A na Wildzie, przy ul. Czarnieckiego 5, dzięki 30 tys. zł uda się wyremontować płytki i stopnie kamienicy oraz zabytkową stolarkę drzwiową.

Dotacje otrzymają też budynki sakralne: w katedrze poznańskiej dofinansowano remont łuków przyporowych (20 tys. zł), w kościele pw. św. Franciszka Serafickiego przy ul. Garbary 22 – remont przęsła I nawy południowej (150 tys. zł) oraz prace przy zabezpieczeniach przeciwwilgociowych w prezbiterium (25 tys. zł). Renowacji zostanie poddany także obraz św. Izydora z 1910 r., który znajduje się w kościele parafialnym przy ul. Kościelnej 3 (15 tys. zł), a także przeprowadzone prace konserwatorskie i zabezpieczające przy witrażach w kościele przy ul. św. Rocha 10 (30 tys. zł).

Od 2018 roku miasto wydało już na dofinansowanie konserwacji poznańskich zabytków prawie 16 000 000 zł.

Podziel się: