Kolejna ulica z nową nawierzchnią w Poznaniu. Właśnie trwają odbiory techniczne

ulica Krośniewicka fot. PIM

Ulica Krośniewicka na osiedlu Antoninek – Zieliniec – Kobylepole już ma nową nawierzchnię! Przed remontem była drogą nieutwardzoną, bez oświetlenia i odwodnienia.

Ulica liczy sobie około 400 metrów, a prace budowlane zaczęły się tam w listopadzie ubiegłego roku. Obecnie już dobiegły końca i trwa procedura odbioru końcowego.

Mieszkańcy przeżyli kilka niełatwych miesięcy przy remontowanej ulicy, ale za to teraz mają nową nawierzchnię bitumiczną, a także odpowiednie odwodnienie, czyli rów, do którego spływają wody opadowe i roztopowe. W ramach zadania wykonawca wymienił na nowe także budki lęgowe dla ptaków, które były rozwieszone w pobliżu, a które już wymagały wymiany.

Ulica ma teraz także zjazdy do posesji, chodnik, oświetlenie drogowe, sieć wodociągową i kanał technologiczny, a przy jej zakończeniu, przy nasypie kolejowym, wybudowano miejsce do zawracania. Przebudowane zostało także skrzyżowanie z ul. Smołdzinowską.

Teraz ekipy budowlane przenoszą się na ulicę Dobrowita – tu remont obejmie odcinek od ul. Sędziwoja do Leszka. Ta ulica także zyska nową jezdnię, utwardzone pobocza, odwodnienie i kanalizację deszczową.

Podziel się: