WARP

Kłopoty ze szkoleniami dla przedsiębiorców – WARP odpowiada

Jak wyglądają szkolenia dla przedsiębiorców organizowane przez WARP i dlaczego dochodzi do rozwiązania umowy? Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości postanowiła to wyjaśnić.

13 listopada opublikowaliśmy artykuł o zastrzeżeniach, jakie mają wielkopolscy przedsiębiorcy do działalności WARP. Poszło o szkolenia. Jak ustalił portal monety.pl – przedsiębiorcy zgłaszali się do WARP chcąc przeszkolić swoich pracowników i poprawić wyniki firm, a w zamian mogli dostać refundację do 80 proc. kosztów szkolenia. Ale z kilkudziesięcioma osoba WARP rozwiązał umowy i kosztów szkoleń nie zwrócił.

Portal money.pl próbował skontaktować się z WARP by uzyskać odpowiedź, dlaczego tak się dzieje – ale mu się to nie udało. Tydzień po publikacji artykułu WARP nadesłała swoje stanowisko:

“W trwającym od maja br. projekcie wsparliśmy już 399 firm i ich 880
pracowników, refundacją w wysokości 2 867 694 [1], 98 zł. Na dzień
13 listopada 2020 roku podpisanych jest 581 umów dla 1286 uczestników,
a 150 wniosków (dla 440 pracowników) jest w trakcie weryfikacji. Przy
tak dużej skali wsparcia notujemy różne przypadki, w których czasami
stwierdzamy nieprawidłowości związane z realizacją szkoleń. Rzadko
zdarza się, aby ich skala nieprawidłowości była tak znaczna, aby
wstrzymać finansowanie lub rozwiązać umowę.

Celem Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
jest pomoc w rozwoju i wspieranie przedsiębiorczości, nie zakładamy
złej woli przedsiębiorców, jednakże dbając o prawidłowe
wydatkowanie środków publicznych w przypadku pojawienia się
niepokojących sygnałów staramy się uzyskać niezbędne wyjaśnienia
oraz poinformować o powyższym instytucje nadrzędne.

W ostatnim czasie zanotowaliśmy niepokojącą sytuację powiązaną z
jednym podmiotem szkoleniowym. Wobec powyższego zastosowaliśmy w
odniesieniu do przedsiębiorców korzystających z jego szkoleń
pogłębioną analizę tj. sprawdzenie dokumentacji związanej z
zatrudnieniem pracowników. Podkreślić należy, iż projekt skierowany
jest do LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW oraz ich pracowników, których siedziba (lub w przypadku innej jednostki organizacyjnej, np. oddziału zatrudniającego na terenie miasta Poznania pracowników) zlokalizowana jest w mieście POZNAŃ W WOJ. WIELKOPOLSKIM.

Sprawa dotyczy przedsiębiorców posiadających w większości siedzibę
poza woj. wielkopolskim, z oddziałem firmy w Poznaniu zarejestrowanych
pod tożsamym adresem. W wyniku niekiedy kilkukrotnych wezwań
przedsiębiorców do dostarczenia dokumentacji potwierdzających
prawidłowy udział w projekcie, z uwagi na ich niedostarczenie część
umów została rozwiązana. Około 20 przedsiębiorców złożyło
stosowne uzupełnienia, które wymagają weryfikacji. Z uwagi na
nieprawidłowości, niespójności lub niepełne uzupełnienie powyższe
wymusza dodatkowe pytania i związany z tym dodatkowy czas na
weryfikację.

Jedno z założeń Regulaminu projektu wskazuje: _Wydatki w ramach
projektu muszą być ponoszone w sposób PRZEJRZYSTY, RACJONALNY I EFEKTYWNY. _Zatem w sytuacjach gdy umowy zlecenia np. (uprawniające do udziału w projekcie, zawierane są dla kilku- kilkunastu osób, krótko przed złożeniem formularza zgłoszeniowego w projekcie), TRWAJĄ 3-5 miesiące, a w ramach nich zleceniobiorcy wykonują w tym czasie pracę w wymiarze około 5-20 godzin z wynagrodzeniem od ok. 85 DO 340 zł i jednocześnie pracodawca typuje taką osobę na szkolenie dofinansowane ze środków publicznych i wnioskuje o kwotę dofinansowania na osobę ok. 4000 ZŁ. to taka sytuacja może budzić uzasadnienie wątpliwości co do racjonalnego wydatkowania środków publicznych i w ocenie WARP wymaga weryfikacji przed podjęciem decyzji o wypłacie środków”.

el

0 0 vote
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze