Kładka w Owińskach już po oficjalnym otwarciu. “Jest kluczowym rozwiązaniem kwestii komunikacyjnych, jeśli chodzi o przekraczanie Warty”

otwarcie kładki w Owińskach fot. UMP

Można z niej korzystać już od 18 lipca, ale oficjalnie kładka przez Wartę między Radojewem a Owińskami została udostępniona, zgodnie z zapowiedzią, 28 lipca. – Inwestycja jest kluczowym rozwiązaniem kwestii komunikacyjnych, jeśli chodzi o przekraczanie Warty – powiedział marszałek Marek Woźniak podczas otwarcia.

W oficjalnym otwarciu wzięli udział przedstawiciele wszystkich samorządów zaangażowanych w te inwestycję: Marek Woźniak, marszałek województwa Wielkopolskiego, Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, Jan Grabkowski, starosta poznański, Grzegorz Wojtera, wójt Suchego Lasu i Marcin Wojtkowiak, wójt Czerwonaka.
– W ostatnim czasie wielokrotnie pokazujemy, jak ważna jest współpraca samorządowa na różnych szczeblach – mówił Jacek Jaśkowiak. – Ten projekt, choć znacznie mniejszy niż wiadukt na granicy z Plewiskami, jest równie ważny dla mieszkańców naszego miasta i powiatu. Cieszę się, że w bliskim sąsiedztwie Poznania powstała infrastruktura, która umożliwia ciekawe rekreacyjne wycieczki w czasie wolnym.

Znaczenie komunikacyjne kładki podkreślił marszałek Marek Woźniak.
– Dzisiejsze spotkanie bez wątpienia jest ważnym wydarzeniem, bo ta inwestycja jest kluczowym rozwiązaniem kwestii komunikacyjnych, jeśli chodzi o przekraczanie Warty – mówił. – Najbliższy most jest w Poznaniu, kolejny – w Biedrusku. To znaczący odcinek rzeki, a mamy przecież do czynienia z bardzo atrakcyjnymi turystycznie regionami. Z pozycji zarządzającego Regionalnym Programem Operacyjnym widzę ją jako inwestycję, która ma przede wszystkim zachęcać mieszkańców, by wybierali zeroemisyjne środki transportu – w tym przypadku rowery lub przemieszczanie się pieszo – i korzystali ze zbiorowych form komunikacji.

Atrakcją obiektu jest wieża z dwiema platformami widokowymi na wysokościach 12 i ponad 20 metrów, co pozwala podziwiać panoramę okolicy, jak to uchwycił na swoich zdjęciach Sławek Wąchała. Część mostowa składa się z trzech przęseł o konstrukcji podwieszonej z betonowym mostem o długości 133,7 m, a cała kładka, razem z wjazdami po obu stronach ma ok. 200 metrów długości.

Kładka kosztowała 27 mln zł jest jednym z przykładów współpracy metropolitalnej: gminy Czerwonak, Poznania, powiatu poznańskiego i gminy Suchy Las. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Podziel się: