Jakość powietrza jest zła. Zakaz palenia w piecach i kominkach

smog fot. L. Łada

Jakość powietrza nad Poznaniem jest bardzo zła. Dlatego 11 stycznia obowiązuje zakaz spalania paliw stałych, czyli węgla i drewna, wszędzie tam, gdzie jest alternatywny i bardziej przyjazny środowisku sposób ogrzewania.

Zgodnie z wczorajszymi przewidywaniami usługi Atmosfera dla Poznania stężenie pyłów PM10 wynosi dziś 79 μg/m sześć., co oznacza bardzo złą jakość powietrza. Niewiele lepiej będzie jutro: prognozowany poziom to 54 μg/m sześć. Sytuacja ma się poprawić dopiero w czwartek, kiedy poziom pyłów ma wynosić 18 μg/m sześć. Ale będziemy to zawdzięczać zmianie pogody, a nie właścicielom pieców w mieście i wokół niego.

Władze Poznania poinformowały dziś, że „z uwagi na przekroczenie wczoraj (tj. 10.01.2022) wartości 50 µg/m3 stężeń pyłów drobnych PM10 oraz prognozowanie utrzymania się tego przekroczenia, wprowadza się dzisiaj, na obszarze Poznania zakaz stosowania kominków opalanych drewnem, pieców kaflowych lub typu „koza” oraz kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu dla posiadających drugi sposób ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne bądź inne spełniające wymagania Ekoprojektu”.

To właśnie palenie w domowych piecach i kominkach jest głównym powodem powstawania smogu, a bezwietrzna i mroźna pogoda, jaką teraz mamy, dodatkowo sprzyja kumulacji zanieczyszczeń nad miastem. W takiej sytuacji nawet jeden kopcący komin może znacznie pogorszyć jakość powietrza w całej okolicy.

Wszyscy powinni przestrzegać zakazu spalania paliw stałych – podstawę prawną stanowi uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.12.2017 r., nr XXXIX/942/17, w sprawie wprowadzania na obszarze miasta Poznania ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała ta nazywana jest popularnie „antysmogową”. O przypadkach łamania zakazu należy powiadomić Straż Miejską pod nr tel. 986.

Źródło: UMP