Hotele i miejsca noclegowe mogą działać od 4 maja. Na jakich zasadach?

pokój w hotelu Moxy fot. lotnisko Ławica
Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i przedstawicielami zainteresowanych środowisk przygotowało wytyczne dla poszczególnych branż. Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa.

Ograniczona będzie liczba gości, którzy jednocześnie mogą znajdować się w obiekcie. Ich właściciele powinni umieszczać w widocznym miejscu (przed wejściem i w recepcji) informację o maksymalnej liczbie klientów, którzy mogą jednocześnie przebywać w danej części budynku. Każdy obiekt będzie musiał stosować iloraz: liczba pokoi razy dwie osoby.

Ministerstwo zaleca także ograniczenie do minimum czasu przebywania gościa przy recepcji. Bezwzględny zakaz przebywania w hotelu, obiekcie czy pensjonacie będzie dotyczył osób tam nie zakwaterowanych.
Konieczne jest również umieszczenie na terenie hotelu/pensjonatu dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, przy wejściu do wind oraz przy wyjściu z toalet.

Ministerstwo rekomenduje zapewnienie możliwości zakupu maseczek ochronnych w recepcji. Po każdym kliencie zaleca się rutynowe sprzątniecie pokoju i dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia. Pokój można ponownie wynająć po zakończeniu dezynfekcji, w tym dezynfekcji sprzętów hotelowych udostępnianych gościom (np. rower, kajak itp.) po każdym użyciu.

Personel sprzątający powinien być wyposażony i przestrzegać używania jednorazowej maseczki, rękawiczek, a w razie potrzeby jednorazowego fartucha z długim rękawem. Jednocześnie sprzątanie pokoi będzie się odbywało jedynie na życzenie klienta.

Ze względów bezpieczeństwa nie będzie możliwości spożywania posiłków w częściach restauracyjnych, natomiast będą mogły one być wydawane bezpośrednio do pokoi. Wspólne sale telewizyjne, pokoje/sale zabaw dla dzieci, baseny, sauny, dyskoteki oraz inne przestrzenie w których mogą tworzyć się skupiska ludzi, będą wyłączone z użytkowania do czasu wejścia w kolejną fazę odmrażania.

Odpowiednie zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny oraz stosowania procedur zapobiegawczych będą obowiązywały także pracowników i obsługę hoteli, obiektów i pensjonatów. Chodzi tu o zwiększenie odległości między pracownikami i zachowanie bezpieczeństwa pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (minimum 2 m), podzielenie zmian w pracy, aby zwiększyć bezpieczeństwo pracowników przebywających w danym momencie na terenie obiektu, zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów – np. stołówki pracowniczej, szatni.

Liczba osób z nich korzystających powinna umożliwiać zachowanie dystansu społecznego min. 2 m, pomieszczenia powinny być jak najczęściej wietrzone, a narady i spotkania ograniczone do minimum.
Preferowany jest kontakt telefoniczny oraz mailowy.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie ministerstwa.

el

Podziel się: