sobota, 24 lutego, 2024

Hop&Go w Poznaniu. Hulajnogi już nie będą zostawiane w losowych miejscach?

W Poznaniu, w ramach działań mających na celu usprawnienie korzystania z przestrzeni miejskiej i zapewnienie porządku, wprowadzono system punktów mikromobilności o nazwie hop&go. Jest to rozwiązanie, które ma pomóc w organizacji miejskiego krajobrazu oraz ułatwić użytkowanie pojazdów współdzielonych, takich jak hulajnogi i rowery.

W całym mieście zlokalizowano 263 punkty hop&go, które umiejscowione są głównie na terenie objętym strefami płatnego parkowania. Rozmieszczenie tych miejsc koncentruje się w obrębie Starego Miasta, Jeżyc, Wildy i Łazarza, jednak kilka z nich znajduje się również w innych częściach miasta, w tym przy głównych arteriach komunikacyjnych i w pobliżu węzłów przesiadkowych.

Od początku lutego 2023 roku trwa okres przejściowy, podczas którego operatorzy usług współdzielenia mogą dostosować swoje aplikacje do nowych regulacji i poinformować użytkowników o zmianach. Do końca marca użytkownicy nie są zobligowani do korzystania z punktów hop&go, ale od 1 kwietnia zostanie to wymagane w strefach płatnego parkowania. Niezastosowanie się do nowych zasad będzie skutkować kontynuacją naliczania opłat za wypożyczenie, co ma odstraszać od nieregulaminowego pozostawiania pojazdów.

Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) zapowiedział również pobieranie opłat od operatorów za wykorzystywanie punktów hop&go, choć szczegóły dotyczące wysokości opłat i terminu ich wprowadzenia wciąż są ustalane. Decyzja o uregulowaniu kwestii parkowania pojazdów współdzielonych wynika z potrzeb mieszkańców, w tym osób niewidomych i niedowidzących, dla których porzucone poza wyznaczonymi strefami pojazdy stanowią poważne utrudnienie.

Wprowadzenie systemu hop&go w Poznaniu jest odpowiedzią na rosnącą popularność mikromobilności i potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa oraz ładu w przestrzeni publicznej.

I chociaż problem z pozostawionymi w losowych miejscach hulajnogami dostrzega wiele osób, to część radnych krytykuje wprowadzone rozwiązanie. Więcej o ich wątpliwościach pisaliśmy tutaj.

Źródło: UMP / ZDM
Strona głównaPoznańHop&Go w Poznaniu. Hulajnogi już nie będą zostawiane w losowych miejscach?