Dwie karetki dla szpitala i remont szkoły. Wszystko dzięki środkom unijnym

Marek Woźniak, Robert Kropidłowski fot. UMWW

Szkoła w gminie Skulsk przejdzie termomodernizację, a szpital w Kole dostanie dwa ambulanse i dodatkowe wyposażenie. To efekt wizyty marszałka Marka Woźniaka we wschodniej Wielkopolsce.

Marszałek oddał hołd powstańcom styczniowym na cmentarzu w Brdowie, odwiedził także Skulsk i Koło. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole otrzyma ponad 1,6 mln zł w ramach działania „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)” z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (WRPO 2014-2020). Dzięki temu szpital będzie mógł kupić dwa nowe ambulanse z wyposażeniem, doposażone zostaną również pracownia endoskopii, oddziały wewnętrzny, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz izba przyjęć.

– To specjalny rodzaj wsparcia, w ramach instrumentu finansowego REACT-EU, który Komisja Europejska przygotowała pomiędzy dwoma unijnymi budżetami – tłumaczy marszałek. – Tym, który się kończy, czyli na lata 2014-2020 i tym, który się zaczyna, czyli na lata 2021-2027. Powstanie tego instrumentu powiązane jest z kryzysem covidowym i konsekwencjami, które ten kryzys przyniósł. Między innymi duży uszczerbek w systemie opieki zdrowotnej w całej Europie. Brak dostępu do opieki szpitalnej, ambulatoryjnej czy lekarza rodzinnego spowodował, że pacjenci zaprzestali leczenia wielu schorzeń, czekając na lepszy, pocovidowy czas. To wywołało spiętrzenie, które teraz wymaga specjalnego potraktowania, w tym również wydatkowania zwiększonych nakładów finansowych. Wybraliśmy w tym obszarze 28 projektów, w tym projekt Szpitala Powiatowego w Kole. Mam nadzieję, że plany zakupowe szpitala zostaną z sukcesem zrealizowane, a sprzęt dobrze będzie służył pacjentom i mieszkańcom.

Szpital w Kole nie był szpitalem covidowym, ale jak podkreślił Robert Kropidłowski, starosta kolski, był dodatkowo obciążony, ponieważ musiał przejąć i objąć opieką pacjentów z okolicznych powiatów, których szpitale zostały przekształcone w szpitale covidowe. Przygotowanie go do tego zadania sporo kosztowało, a środki unijne pozwolą uzupełnić nadmiernie wyeksploatowane zasoby szpitala. Całkowita wartość projektu wynosi prawie 1,9 mln zł.

Natomiast w gminie Skulsk dzięki środkom unijnym zostanie wykonana termomodernizacja budynku szkoły podstawowej z punktem przedszkolnym w Wandowie – marszałek i wójt Andrzej Operacz podpisali stosowne umowy. Ponad 2,2 mln zł pochodzących z WRPO 2014-2020, pozwoli m.in. na modernizację systemu grzewczego obiektu, wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Całkowita wartość projektu wynosi 3,1 mln zł.

– Ten projekt jest projektem bardzo dobrze przygotowanym i kompleksowym – podsumował marszałek. – Inwestowanie w termomodernizację to dziedzina działalności dziś niezwykle ważna. Dzięki temu działaniu będziemy mogli oszczędzić energię, to po pierwsze. Energia jest dziś nie tylko droga, ale i niezwykle cenna. I po drugie to misja obniżania emisji dwutlenku węgla, czyli wpisywanie się w politykę Zielonego Ładu, którą Unia Europejska stawia na pierwszym miejscu. Każdy projekt, który wpisuje się w przeciwdziałanie zagrożeniu kryzysem klimatycznym, jest nie do przecenienia. To ważna dziedzina, więc zrobiliśmy wszystko, żeby poprzesuwać wszystkie środki finansowe na tego typu projekty konkursowe. Dziękuję za takie inicjatywy, ze wszech miar je popieramy.

Podziel się:

Ostatnio dodane: