Czy Biblioteka Raczyńskich sprzeda pałac?

fot. Depositphotos (zdjęcie ilustracyjne)

Biblioteka Raczyńskich zamierza zlikwidować swój oddział w pałacu w Sapowicach nad jeziorem Strykowskich. Stosowny projekt uchwały trafił już do biura Rady Miasta Poznania, zaopiniowała go też Komisja Kultury i Nauki RMP.

Jak przypomina Biuletyn miejski Poznań, pałac w Sapowicach zbudowano w drugiej połowie XVIII w., a jego ostatnim prywatnym właścicielem była rodzina Tiemanów, która opuściła go w 1945 roku. Po wojnie w pałacu przez wiele lat mieściły się biura PGR Konarzewo, ale w 1984 roku PGR przekazał budynek Bibliotece Raczyńskich. Pałac był w bardzo złym stanie technicznym, więc przez ładnych kilka lat Biblioteka Raczyńskich remontowała placówkę.

W 1992 r. biblioteka uzyskała prawo użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa, na którym znajduje się pałac i obiekt, już wyremontowany, był ośrodkiem wypoczynkowo-szkoleniowym dla pracowników Biblioteki Raczyńskich i magazynem książek oraz Biblioteką Publiczną w Stęszewie.

Jednak pod koniec 2021 r. nastąpiła rezygnacja z tych wszystkich funkcji i wyprowadzka – pałac nie spełniał nowoczesnych norm do przechowywania zbiorów, nie jest już także wykorzystywany jako ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy. A ponieważ oddano do użytku nowy gmach Biblioteki Raczyńskich przy Alejach Marcinkowskiego w Poznaniu, nie jest placówce potrzebny – a rocznie jego utrzymanie kosztuje około 300 tys. zł.

Biblioteka mogłaby, kosztem dalszych nakładów finansowych, doprowadzić budynek do takiego stanu, by odpowiadał współczesnym wymogom hotelarskim i konferencyjnym, a w konsekwencji przynosić zyski. Jednak placówka nie ma na to pieniędzy, zresztą zadaniem Biblioteki Raczyńskich nie jest prowadzenie działalności hotelarskiej czy rekreacyjnej.

Te wszystkie powody zadecydowały, że Biblioteka Raczyńskich chciałaby sprzedać nieruchomość, a uzyskane pieniądze przeznaczyć na zorganizowanie i wyposażenie nowych filii tam, gdzie ich brakuje oraz na remonty i modernizację kamienic przy ul. Wronieckiej 14 i 15, gdzie mieści się Muzeum J. I. Kraszewskiego oraz Dom Literatury.

Komisja Kultury i Nauki RMP zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, choć nie była jednogłośna. Kilku radnych było zdania, że zamiast sprzedawać pałac, należałoby poszukać pomysłu na ten obiekt, by mógł dalej służyć mieszkańcom, a przy tym na siebie zarabiać.

Jeśli wszyscy radni podzielą opinię komisji i podczas sesji zgodzą się na sprzedaż pałacu, wówczas faktyczna likwidacja oddziału Biblioteki Raczyńskich w pałacu w Sapowicach nastąpiłaby 1 marca 2024 roku.

Podziel się: