Co dalej z dotacją dla “Domu Chłopaków” w Broniszewicach? Wojewoda przekazał decyzję

wojewoda Michał Zieliński fot. WUW

– Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach nie pozostanie bez wsparcia państwa – zapewnił wojewoda Michał Zieliński podczas konferencji prasowej poświęconej tej sprawie. Wojewoda powiedział też, że dotacja dla “Domu Chłopaków”, prowadzonego przez siostry dominikanki, wcale nie została zmniejszona.

Przypomnijmy: siostry dominikanki, które prowadzą słynny “Dom Chłopaków” w Broniszewicach, poinformowały 11 czerwca na swoim profilu na Facebooku, że obcięto im dotację na prowadzenie placówki o 600 tys. zł. To jedna trzecia dotacji, jaką otrzymują, a w piśmie, którego skan zamieściły na Facebooku jako wyjaśnienie pojawiło się stwierdzenie, że chodzi o “korektę planu dotacji celowych”.

Wojewoda Michał Zieliński już 11 czerwca wydał oświadczenie, że dotacja na pewno nie zostanie obcięta, a na 12 czerwca zwołał konferencję prasową, by wyjaśnić zamieszanie wokół tej sprawy. Według niego otrzymane przez starostę pleszewskiego pismo z dnia 30 maja, na które powołują się siostry, zawierało jedynie informację o zmianie planu dotacji celowych na rok 2023. Ale ten plan w ciągu roku budżetowego ulega zmianie – wojewoda przekazuje dotację na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ale już po pierwszym półroczu tego roku Wielkopolski Urząd Wojewódzki zaplanował analizę, umożliwiającą ewentualne zwiększenie dotacji celowej.
“Na podstawie art. 155 ustawy o pomocy społecznej wojewoda wielkopolski przyspieszył wydanie decyzji o zwiększeniu dotacji” – informują urzędnicy wojewody. – “Po analizach i weryfikacji kwoty, która w budżecie wojewody przeznaczona jest na dofinansowanie domów pomocy społecznej, w wyniku urealnienia kosztów utrzymania zmieniano kwotę dotacji dla wszystkich placówek w Wielkopolsce dotowanych przez wojewodę wielkopolskiego, przy czym dla 27 zmniejszono tę kwotę, a 33 otrzymały kwotę wyższą niż w roku poprzednim”.

Jak poinformował wojewoda, 12 czerwca starosta pleszewski został poinformowany o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2023 o kwotę 601 766,64 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach, a dzięki analizie potrzeb i możliwości planowana decyzja o zwiększeniu dotacji dla 6 domów pomocy społecznej została przyspieszona, a także podjęto decyzję o dodatkowym dofinansowaniu dla blisko 20 pozostałych placówek.

“Prowadzenie domów pomocy społecznej jest zadaniem własnym powiatu” – wyjaśniają urzędnicy wojewody. – “Zgodnie z przepisami wojewoda wielkopolski przyznaje dotacje na osoby wskazane w art. 87 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przyjęte przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także po 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem. W Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach wojewoda przyznaje wyłącznie dotacje dla 32 podopiecznych, którzy spełniają te wymogi, z łącznej liczby 67 miejsc przewidzianych w placówce. Osoby, które objęte są dotacją wojewody wielkopolskiego, to osoby pełnoletnie”.

Podziel się: