Bezdomne psy z Wierzbinka: gmina odpowiada. „Post fundacji jest nieprawdziwy i bardzo krzywdzący”

fot. pixabay.com (zdjęcie ilustracyjne)

Zagłodzone i zaniedbane – tak sytuację bezdomnych zwierząt w gminie Wierzbinek przedstawiła Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Mondo CANE. Gmina odpowiedziała: „Post opublikowany na Facebook przez Fundację Mondo Cane jest nieprawdziwy i bardzo krzywdzący dla Gminy Wierzbinek”.

Przypomnijmy: fundacja opublikowała relację ze swojej interwencji w gminie – mieszkańcy powiadomili działaczy, że psy przebywają na śmietnisku, są głodzone i zaniedbane, a to, co zastali działacze fundacji na miejscu, potwierdziło w ich opinii doniesienia mieszkańców. Jeden z psów, krańcowo zagłodzony, zmarł, zanim wolontariusze byli w stanie udzielić mu pomocy.

Zapytaliśmy o opinię władze gminy Wierzbinek i w odpowiedzi otrzymaliśmy oficjalne stanowisko gminy, pod którym podpisał się Paweł Szczepankiewicz, wójt gminy Wierzbinek.

Oto treść stanowiska:

„Warunki, w jakich żyły bezdomne psy, nie były fatalne ani złe, jak zostało to przedstawione. Może nie były to warunki o wysokim standardzie, ale zapewniliśmy warunki typowe dla środowiska wiejskiego. Zwierzęta miały zapewnione kojce, budy wyścielone słomą oraz karmę i wodę. Codziennie były doglądane przez pracownika PGK Sp. z o.o. w Wierzbinku, karmione i pojone. Pracownik oczyszczał również kojce, aby nie było odchodów. Stan psów, za wyjątkiem jednego, który znalazł się w kojcu w dzień interwencji w niewyjaśnionych okolicznościach, był dobry. Potwierdził to lekarz weterynarii wezwany podczas interwencji zorganizowanej przez Fundację Mondo Cane.

Ponadto, zwierzęta nie były wyrzucane na wysypisko śmieci, jak zostało to przedstawione, tylko kojce w których przebywały zwierzęta znajdują się w sąsiedztwie zrekultywowanego, zgodnie z wytycznymi UE, wysypiska.

Gmina Wierzbinek nie miała podpisanej umowy ze schroniskiem do 2021 r., gdyż żadne schronisko, do którego się zwracaliśmy, nie wyraziło woli podpisania z nami umowy. W latach 2016 – 2021 zwracaliśmy się corocznie do dziesięciu, jedenastu schronisk i za każdym razem otrzymywaliśmy odmowę i informację, że brakuje miejsc w schronisku.

W grudniu 2017 r. podpisaliśmy umowę z FHU ZIBI – SCHRONISKO CYWIL Zbigniew Chmielewski z siedzibą Rybowo 51 na realizację zadania polegającego na przetransportowaniu i przetrzymywaniu zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Ta umowa trwała do 11.09.2019 r. i dotyczyła 17 kotów.

Dnia 24.09.2021 r. Gmina Wierzbinek podpisała umowę z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” z siedzibą w Bojanie na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Wierzbinek. W listopadzie do Oddziału – Schroniska w Sompolnie zostało przekazanych 5 psów. Więcej zwierząt nie chciano przyjąć ze względu na brak miejsc.

W stosunku do pozostałych psów prowadzone były próby znalezienia nowych właścicieli i kilka psów zostało zaadoptowanych.

Ponadto, gmina cały czas szukała miejsca dla pozostałych psów. Zostały przeprowadzone rozmowy z innymi samorządami, których wynikiem było podjęcie Uchwały Nr XXV/258/21 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Wierzbinek do porozumienia międzygminnego z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju oraz na zawarcie aneksu nr 11 do porozumienia międzygminnego. Uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 11 do porozumienia międzygminnego zostały podjęte przez kilkanaście rad innych miast i gmin, które przyjęły Gminę Wierzbinek, jako swojego członka porozumienia międzygminnego. Powyższa uchwała upoważnia wójta do podpisania stosownych dokumentów, które ma nastąpić w styczniu 2022 r.

Jak wynika z powyższego, podjęliśmy wiele działań, aby zapewnić bezdomnym zwierzętom właściwe warunki i doprowadzić do współpracy ze schroniskiem dla zwierząt”.