Amazon ściśle przestrzega wytycznych – twierdzi biuro prasowe firmy

To odpowiedź na zarzuty związkowców Amazona, jakie opublikowały lokalne media – w tym TenPoznan.pl. Związki twierdzą, że Amazon nie przestrzega rygorów sanitarnych obowiązujących z powodu pandemii koronawirusa – Amazon twierdzi, że jest wprost przeciwnie.

Związki zawodowe od tygodni apelują, by firma zawiesiła działalność z powodu pandemii koronawirusa. To właśnie z tego powodu pod Poznaniem ruszyła nietypowa akcja “Kichaj na menadżera”. Zdaniem pracowników takie akcje i zwrócenie uwagi mediów to jedyne sposoby na zmianę sytuacji. W firmie bowiem ich zdaniem nie są podejmowane żadne działania zapobiegawcze, żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, przedmioty nie są dezynfekowane, w toaletach brakuje czasami środków czystości, a przed wejściem do firmy nikt nawet nie mierzy temperatury ciała.

Oto odpowiedź firmy:

„Amazon ściśle przestrzega wytycznych rządowych i władz sanitarnych, wdrażając odpowiednie procedury we wszystkich centrach logistycznych w Polsce.

W ostatnich dniach, w czterech centrach logistycznych Amazon w Polsce odbyły się kontrole Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które miały na celu weryfikację poziomu ochrony pracowników przed ewentualnym zakażeniem koronawirusem w miejscu pracy. Państwowa Inspekcja Sanitarna zaaprobowała środki bezpieczeństwa wdrożone przez Amazon i nie znalazła żadnych uchybień w naszych procesach. Co więcej, kontrole wykazały, że w celu ochrony pracowników, firma zastosowała szereg zabezpieczeń, również wykraczających ponad wytyczne rządowe oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w tym m.in.:

· zwiększono częstotliwość i intensywność sprzątania – wszystkie klamki drzwiowe, poręcze schodów, przyciski w windach, schowki i ekrany dotykowe są regularnie dezynfekowane,

· poproszono wszystkich pracowników o częste mycie rąk wodą z mydłem przez co najmniej 30 sekund, zwłaszcza po wyjściu do łazienki, przed jedzeniem oraz po kaszlu, kichaniu lub wydmuchaniu nosa. Jeżeli mydło i woda nie byłyby łatwo dostępne, należy użyć środka do higieny rąk na bazie alkoholu o stężeniu powyżej 60%,

· na terenie centrów logistycznych umieszczono dużą liczbę dozowników z płynem dezynfekującym,

· zobowiązano wszystkich pracowników do pozostania w domu i zwracania się o pomoc medyczną, jeśli się źle poczują,

· zwiększono liczbę autobusów, aby pracownicy mogli zachować bezpieczny dystans od siebie podczas podróży do i z miejsca pracy,

· przeorganizowano przestrzeń stołówek pracowniczych, tak aby zwiększyć przestrzeń pomiędzy osobami do min. 2 metrów,

· zrezygnowano ze spotkań organizacyjnych z pracownikami i wydłużono przerwy,

· rozpoczęcie zmian zostało rozłożone w czasie, zmieniono harmonogram przerw i wydłużono czas ich trwania tak, aby wszyscy zdążyli skorzystać z wydawanych przez pracodawcę bezpłatnych posiłków, pomimo zredukowanej liczby miejsc w stołówkach,

· przeorganizowano łazienki w taki sposób, aby pracownicy mogli zachować odpowiedni odstęp,

· tymczasowo ograniczono kontrolę osobistą pracowników przy wyjściu, zapobiegając gromadzeniu się osób blisko siebie,

· przygotowano proces zgłaszania potencjalnych przypadków COVID-19 w ramach Amazon oraz do zewnętrznych instytucji,

· rozmowy rekrutacyjne na większość stanowisk są przeprowadzane online, a podróże służbowe są ograniczone do minimum.

Przykładamy ogromną wagę do bezpieczeństwa, zdrowia i dobrego samopoczucia naszych pracowników, partnerów oraz klientów. Będziemy nadal ściśle współpracować z Państwową Inspekcją Sanitarną, aby zapewnić jak najlepszą ochronę zatrudnionym przez nas osobom”.

el

Podziel się: