ZUS ponownie zaczął kierować do sanatoriów

plaża nad Bałtykiem
Od 4 sierpnia ZUS wznawia kierowanie ubezpieczonych na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej. Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w systemie stacjonarnym jest negatywny wynik testu w kierunku koronawirusa.

Nie tylko Narodowy Fundusz Zdrowia wysyła pacjentów do miejscowości uzdrowiskowych – od 1996 roku zajmuje się tym również Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać osoby ubezpieczone w ZUS, które np. uprawnione są do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy i rokujące jednocześnie na odzyskanie zdolności do pracy po rehabilitacji.

Z uwagi na covid-19 wyjazdy do ośrodków sanatoryjnych były wstrzymane od 14 marca. Od 4 sierpnia ZUS wznawia kierowanie na rehabilitację leczniczą.
– W pierwszej kolejności kierowane będą osoby, które muszą wyjechać na rehabilitację najwcześniej z uwagi na kończące się świadczenie, a także te, które dojechały na rehabilitację po 13 marca i miały skrócony lub przerwany turnus – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. – Osoby, które były na turnusie powyżej 14 dni, mogą ponownie złożyć wniosek o rehabilitację. Pozostałe osoby będę kierowane według daty orzeczenia.

Osoby, które są skierowane na rehabilitację w systemie stacjonarnym, czyli na całodobowy pobyt w ośrodku, otrzymają z ZUS zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą wraz z ulotką. Po otrzymaniu zawiadomienia należy skontaktować się z ośrodkiem i podać swój aktualny numer telefonu. Ośrodek rehabilitacyjny będzie kontaktował się z każdym ubezpieczonym, aby poinformować o wystawionym skierowaniu na test w kierunku SARS-CoV-2 i o jego wyniku. Warunkiem przyjęcia na rehabilitację do sanatorium jest negatywny wynik testu.

– Test jest bezpłatny, a trzeba go wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu – wyjaśnia rzeczniczka. – Aktualną listę punktów pobrań można znaleźć na stronie internetowej. Należy pamiętać o tym, by na rehabilitację zabrać ze sobą środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki lub przyłbice).

Osoby skierowane na rehabilitację w systemie ambulatoryjnym, czyli takie, które dojeżdżają na nią codziennie w wyznaczonych godzinach, nie wykonują testu w kierunku koronawirusa. A co wtedy, gdy pacjent nie może jechać na rehabilitację? Wówczas powinien poinformować o tym swój oddział ZUS. Powinien to zrobić także wtedy, gdy przebywa na kwarantannie albo w izolacji – bo wówczas również nie może się zgłosić do ośrodka.

ZUS, el

Podziel się: