ZUS pomoże przedsiębiorcom w trudnej sytuacji

ZUS wniosek fot. mat. pras.
Możliwość odroczenia terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych – to udogodnienia dla przedsiębiorców w związku z występowaniem w Polsce koronawirusa.

Zgodnie z nowym zarządzeniem ZUS, przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie o trzy miesiące terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty należności w układach ratalnych.

Odroczenie terminu płatności w uproszczonym trybie, będzie dotyczyło składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r. oraz zawartych już układów ratalnych i odroczeń z terminami płatności od marca do maja 2020 r.

Przedsiębiorca, który skorzysta z odroczenia terminu płatności składek lub układów ratalnych, może liczyć na wstrzymanie postępowania przedegzekucyjnego, egzekucyjnego oraz sankcji.

Jakie składki można odroczyć?
Zgodnie z przepisami odroczenie może dotyczyć składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.
Wszyscy, którzy chcą skorzystać z ulg, powinni złożyć stosowne wnioski – można je znaleźć na stronie ZUS i przesłać elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS lub wysłać pocztą.

Prowadzący pełną księgowość, do wniosku muszą dołączyć sprawozdanie finansowe za 2018 lub 2019 r. Skany dokumentów można dołączyć do wniosku w portalu PUE ZUS.

We wniosku należy wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.
Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. Należy więc złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej.

Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy wniosek, wyśle umowę wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej na wskazany adres e-mail lub pocztą.
Po otrzymaniu dokumentów należy przejrzeć i podpisać w odpowiednich miejscach. Podpisane dokumenty należy przekazać z powrotem do ZUS. Złóż je w skrzynce dostępnej w placówce ZUS lub prześlij pocztą.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne podpisane dokumenty można wysłać w postaci skanu na adres e-mail oddziału ZUS (plik xls 64kb). Jednak najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemicznego trzeba będzie wysłać również papierowe oryginały dokumentów. Jeśli nie zostaną przekazane ich w formie papierowej, ZUS uzna, że umowa nie została zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nie ulegnie poprawie, będzie mógł wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej przez firmę pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, ZUS nie będzie mógł udzielić ulgi.

ZUS, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: