ZUS: Pierwsze 14. emerytury już w sierpniu!

pieniądze fot. Arcaion, pixabay

25 sierpnia na konta polskich emerytów wpłyną pierwsze 14. emerytury – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, więc nie trzeba składać żadnego wniosku, aby otrzymać pieniądze.

– Czternasta emerytura trafi do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe, w tym 8,1 mln z ZUS – wyjaśnia Marlena Nowicka, rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce. – Wśród osób uprawnionych są także osoby pobierające renty socjalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, renty inwalidzkie, świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Jak przypomina ZUS, „czternastka” przysługuje osobom, które na dzień 24 sierpnia 2022 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, czy świadczenia przedemerytalnego. W pełnej wysokości wyniesie 1338,44 zł. Świadczenie będzie zwolnione z podatku dochodowego, a pobrana zostanie jedynie składka zdrowotna. Dlatego na rękę emeryci otrzymają 1217,98 zł.

Świadczenie w pełnej wysokości otrzyma ok. 7,7 mln osób – to ci emeryci, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto.
– W przypadku osób ze świadczeniem w wysokości między 2900 zł a 4188,44 zł czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” – tłumaczy Marlena Nowicka. – Jednak minimalna wysokość czternastki wyniesie 50 zł.

W ZUS terminy wypłaty „czternastki” przypadną w dniu 25 sierpnia oraz 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września. Natomiast w systemie mundurowym oraz w przypadku osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS, wypłata nastąpi we wrześniu, a osoby pobierające świadczenia rolnicze rzadziej niż raz na miesiąc – otrzymają czternastkę w październiku.

Świadczenie będzie wolne od potrąceń, np. zajęć komorniczych, nie będzie też wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zgodnie z szacunkami w tym roku na „czternastkę” może zostać przeznaczone nawet około 11,4 mld zł, w tym 9,5 mld zł dla świadczeniobiorców ZUS.

Podziel się: