ZUS: Można składać wnioski o dofinansowanie pobytu w żłobku

fot. pixabay.com (zdjęcie ilustracyjne)

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, od 1 kwietnia rodzice lub opiekunowie dzieci posyłanych do żłobka, klubu dziecięcego lub u dziennego opiekuna mogą składać wnioski o dofinansowanie pobytu.

Jak podkreśla ZUS, dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka jest kolejnym instrumentem wsparcia rodzin, który sprzyja łączeniu obowiązków rodzinnych i zawodowych.

– Aby skorzystać z dofinansowania, dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów – wyjaśnia Marlena Nowicka, rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce. – Dziecko musi być wpisane do tego rejestru lub wykazu przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna. W tym celu trzeba przekazać dane swoje i dziecka podmiotowi prowadzącemu placówkę, do której uczęszcza dziecko. Dofinansowanie dotyczy dzieci, które nie są objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie. Mogą z niego skorzystać też rodzice na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie, ale tylko za okresy uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna, za które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy (np. uczęszczanie do żłobka przed 12 miesiącem życia dziecka).

Jak zwraca uwagę rzeczniczka – dofinansowanie dotyczy opłat za uczęszczanie do placówki, ale nie obejmuje opłat za wyżywienie w placówce.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć do ZUS tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal [email protected] albo bank, jeśli posiada on taką usługę. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko – ale nie więcej niż wynosi opłata, jaką rodzic lub opiekun ponosi za pobyt dziecka.

Rozwiązanie obowiązuje od 1 kwietnia 2022 r., ale dofinansowanie przysługuje z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r. – jeżeli dziecko w styczniu i kolejnych miesiącach uczęszczało do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna. Świadczenie przysługuje również obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. Jednak dla nich wniosek będzie dostępny nieco później, choć prawdopodobnie jeszcze w kwietniu.

Podziel się:

Ostatnio dodane: