ZUS: Kolejna wypłata czternastych emerytur

emerytura fot. ZUS

Emeryci i renciści otrzymają czternastą emeryturę we wrześniu w dwóch terminach: część z nich 15 września, a część 20 tego miesiąca. Wypłaty 20 września będą ostatnimi czternastkami, które wypłaci ZUS.

– Dodatkowe świadczenie ZUS wypłaca razem z bieżącą emeryturą lub rentą, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku – przypomina Krystyna Michałek, rzeczniczka regionalna ZUS w województwie kujawsko-pomorskim. – Czternastka przysługuje nie tylko emerytom i rencistom, ale także osobom uprawnionym np. do renty socjalnej, zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, czy rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego Mama 4 plus.

Przypomnijmy, że pełną kwotę czternastki otrzymują osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2 900 zł brutto. Osoby z wyższą emeryturą czy rentą między 2900 zł brutto, a 4188,44 zł brutto dostaną czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Świadczenie nie jest jednak przyznawane, jeśli kwota czternastej emerytury jest niższa niż 50 zł. Nie otrzymają jej natomiast osoby, których emerytura czy renta jest wyższa od kwoty 4 188,44 zł brutto, a także osoby, których wypłata emerytury, renty czy innego długoterminowego świadczenia z ZUS była zawieszona na dzień 24 sierpnia.

– Czternastą emeryturę w Wielkopolsce jak dotąd otrzymało 412,5 tys. emerytów i rencistów na kwotę ponad 495 mln zł – wylicza rzeczniczka. – Zdecydowana większość z nich, bo aż 75 procent, to świadczenia wypłacone w pełnej wysokości, wynoszące 1217,98 zł na rękę. W czwartek kolejne czternastki z ZUS trafią do niemal 78 tys. osób z województwa wielkopolskiego. Suma wypłat to 94,6 mln zł.

Krystyna Michałek przypomina też, że czternasta emerytura nie jest dochodem i nie ma wpływu na prawo do dodatku osłonowego, nie wlicza się również do dochodu, o którym mowa w ustawie o dodatku mieszkaniowym, o pomocy społecznej oraz o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (czyli tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych). Nie jest również dochodem branym pod uwagę przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne czy pomoc społeczną. Z kwoty tego świadczenia nie dokonuje się żadnych potrąceń i egzekucji.