przejazd kolejowy, pociąg fot. UMP

1000 zł podwyżki dla wszystkich pracowników chcą związki zawodowe działające w spółce Koleje Wielkopolskie. Podwyżkę uzasadniają galopującą inflacją i spadkiem siły nabywczej pieniądza.

„Związki zawodowe działające w spółce Koleje Wielkopolskiej na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o Związkach Zawodowych, żądają wdrożenia z dniem 01.06.2022 podwyżek wynagrodzeń w uposażeniu zasadniczym w wysokości 1000 zł dla wszystkich pracowników wynagradzanych zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. w Poznaniu” – czytamy w piśmie wysłanym zarządowi spółki, które związki opublikowały na Facebooku.

Związkowcy zaznaczają, że podwyżki wynagrodzenia powinny objąć wszystkich pracowników spółki według stanu zatrudnienia na dzień 1 czerwca tego roku.

„Oczekiwana przez pracowników i postulowana podwyżka uzasadniona jest spadkiem siły nabywczej pieniądza, galopującą inflacją, skokową podwyżką cen żywności, powodującą radykalne obniżenie poziomu życia naszych rodzin, wzrostem wynagrodzeń w innych dziedzinach gospodarki oraz w konkurencyjnych firmach kolejowych” – wyliczają związkowcy. I dają zarządowi spółki 7 dni na podjęcie rozmów „w trybie rokowań bezpośrednich”. Jeśli zarząd nie podejmie rozmów, związku uznają to za rozpoczęcie sporu zbiorowego przez organizacje związkowe.

Pod pismem podpisały się organizacje związkowe działające w spółce: Międzyzakładowy Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce KW Poznań, Związek Zawodowy Pracowników Spółki Koleje Wielkopolskie, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Drużyn Konduktorskich w Poznaniu i Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Oddział Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu.

Pierwsze spotkanie w tej sprawie wyznaczono 24 maja w południe.