Zmiany w organizacji ruchu na Łazarzu. Trwa przebudowa Kolejowej

Kolejowa, przebudowa fot. PIM

Na razie prace toczą się głównie przy infrastrukturze podziemnej, zabezpieczaniu drzew, obowiązuje też zmieniona organizacja ruchu. Wyczekany przez mieszkańców remont Kolejowej na Łazarzu w Poznaniu stał się faktem.

– Obecnie na pierwszych odcinkach ul. Kolejowej od ul. Gąsiorowskich prowadzone są przede wszystkim prace rozbiórkowe, dzięki którym spółka PSG będzie mogła przebudować sieć gazową, znajdującą się pod nawierzchnią jezdni – mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. – Po zakończeniu prac związanych z siecią gazową będzie można w pełnym zakresie przystąpić do pozostałych robót, choć niektóre z nich, jak np. przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, już się rozpoczęły.

Wkrótce zostanie zdemontowane dotychczasowe oświetlenie ulicy Kolejowej, a w jego miejscu pojawi się nowe. Wykonawca całkowicie rozbierze też istniejące nawierzchnie i wykona nowe, w których częściowo zostaną wykorzystane płyty, kostki i krawężniki kamienne ze „starej” Kolejowej. Miejsca parkingowe zostaną wyłożone kostką pokrywającą jezdnię.

Całą jezdnię pokryje nowy asfalt z wyniesionymi skrzyżowaniami, które mają pomóc w uspokojeniu ruchu. Piesi natomiast dostaną wygodne, równe chodniki, na których w rejonach skrzyżowań zaprojektowano system informacji fakturowej, ułatwiający poruszanie się osobom z dysfunkcjami wzroku.

Po remoncie Kolejowa będzie bardziej zielona – w ramach inwestycji zaplanowano posadzenie ponad 50 drzew na szerokich pasach zieleni, które stworzą lepsze warunki do życia również tym drzewom, które już tu rosną. Powierzchnia biologicznie czynna zwiększy się o ponad 2500 m kw., a dodatkowo ulicę ozdobi ponad 5 tysięcy krzewów i niska zieleń.

Zakończenie prac budowlanych przewidziano na trzeci kwartał 2023 r.

Podziel się: