sobota, 24 lutego, 2024

Zmiana warty w policji. Piotr Mąka przekazuje obowiązki Tomaszowi Olczykowi

W dniu 9 lutego 2024 roku odbyła się uroczysta zmiana na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Po pięciu latach pełnienia funkcji, nadinspektor Piotr Mąka przekazał obowiązki inspektorowi Tomaszowi Olczykowi, który dotychczas dowodził garnizonem łódzkim.

Nadinspektor Piotr Mąka opuszcza stanowisko po ponad 32 latach zaangażowania w służbę policyjną, z czego ostatnie lata poświęcił na dowodzenie wielkopolskim garnizonem. Jego następca, inspektor Tomasz Olczyk, przyjmuje nowe wyzwanie po okresie dowodzenia policją województwa łódzkiego.

Zbiórkę rozpoczął meldunek złożony przez kom. Mikołaja Kamińskiego, dowódcę uroczystości. Następnie wprowadzono Sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, a mł. insp. Jacek Polcyn z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP odczytał rozkazy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące zmiany na stanowisku komendanta.

W swoim przemówieniu nadinsp. Roman Kuster, Zastępca Komendanta Głównego Policji, podkreślił wkład nadinsp. Mąki w rozwój policji oraz jego zdolności dowódcze, które przyczyniły się do licznych sukcesów wielkopolskiego garnizonu. Inspektor Olczyk wyraził z kolei zobowiązanie do kontynuowania misji i podkreślił wagę pracy zespołowej dla zapewnienia bezpieczeństwa w regionie.

Nadinspektor Piotr Mąka wstąpił do Policji w 1991 roku, zdobywając wykształcenie wyższe na Politechnice Poznańskiej, a także ukończył studia podyplomowe z zakresu sieci komputerowych i aplikacji internetowych. Służbę rozpoczął w pionie kryminalnym, przez lata przechodząc przez różne stanowiska kierownicze, aż do osiągnięcia pozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Za swoją służbę otrzymał liczne odznaczenia państwowe i resortowe.

Inspektor Tomasz Olczyk, rozpoczynając służbę w Policji w 1994 roku, zdobył wykształcenie w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych w Łodzi oraz w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Swoją karierę rozwijał głównie w pionie kryminalnym, zdobywając doświadczenie w zwalczaniu przestępczości oraz pełniąc funkcje kierownicze na różnych szczeblach. Jego osiągnięcia zostały uhonorowane wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Zmiana komendanta stanowi ważny moment dla Policji w Wielkopolsce, sygnalizując kontynuację pracy na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w regionie. Zarówno odchodzący, jak i nowy komendant wniosły znaczący wkład w działania policyjne na wszystkich szczeblach swojej kariery, co przyczyniło się do ich uznania oraz szacunku zarówno wśród kolegów, jak i społeczeństwa.

Źródło: policja.pl
Strona głównaPoznańZmiana warty w policji. Piotr Mąka przekazuje obowiązki Tomaszowi Olczykowi