Zmiana statusu żołnierzy WOT. Wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa

Boże Narodzenie, granica fot. 12 WBOT

Dla wsparcia administracji państwowej i samorządowej realizującej zadania przyjęcia uchodźców z Ukrainy Wojska Obrony Terytorialnej wprowadziły nowy status do natychmiastowego stawiennictwa dla żołnierzy WOT.

– Żołnierze brygad OT z województw: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego mogą zostać wezwani do jednostek wojskowych w czasie krótszym niż 6 godzin. Żołnierze pozostałych brygad OT mogą zostać wezwani do jednostek wojskowych w czasie krótszym niż 12 godzin – informuje płk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy WOT. – Sygnał o natychmiastowym stawiennictwie otrzymali już żołnierze Zespołu Działań Cyberprzestrzennych WOT.

Wszyscy żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej są zobowiązani do sprawdzenia wyposażenia, powiadomienia pracodawców oraz zapewnienia sobie możliwości stawiennictwa w zmienionym reżimie czasowym. Natomiast pracodawcy i nauczyciele żołnierzy WOT są proszeni o wyrozumiałość i umożliwienie stawiennictwa, gdy nadejdzie wezwanie dla ich oddziałów. Część żołnierzy może zostać wezwana już 25 lutego, więc nie stawi się w pracy, szkole lub na uczelni, choć dowództwo zapewnia, że zrobi wszystko, by złagodzić utrudnienia spowodowane tym faktem.

– Już teraz kierujemy wyrazy wdzięczności do tych pracodawców, którzy wspierają służbę naszych żołnierzy i identyfikują się z naszą misją – podsumowuje rzecznik.

Zgodnie z obowiązującym prawem pracodawca zatrudniający żołnierza WOT, w przypadku wezwania pracownika do pełnienia służby w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie ma obowiązku wypłacania mu wynagrodzenia za dni, w których pełnił służbę w trybie natychmiastowego stawiennictwa. Na ten czas pracodawca udziela pracownikowi urlopu bezpłatnego. Pracodawca może ubiegać się o zwrot wydatków (rekompensatę) z tytułu zatrudnienia nowego pracownika na zastępstwo żołnierza WOT skierowanego do działań w trybie natychmiastowego stawiennictwa lub powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi.

Podziel się:

Źródło: WOT