niedziela, 25 lutego, 2024

Zielone oazy w mieście. Klucz do ochrony ptaków w szybko urbanizujących się środowiskach

W miastach na całym świecie, gdzie urbanizacja postępuje w szybkim tempie, naukowcy starają się zrozumieć, jak zmiany w środowisku wpływają na lokalne gatunki ptaków. Szczególne znaczenie dla zachowania awifauny mają zielone obszary miejskie, takie jak parki, ogrody, czy zbiorniki wodne. Profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który brał udział w dwóch międzynarodowych badaniach na ten temat, podkreśla znaczenie kompleksowych studiów nad wpływem środowiska miejskiego na ptaki.

Badania, których wyniki ukazały się w renomowanych czasopismach “Landscape and Urban Planning” oraz “iScience”, wskazują na to, że różnorodność środowisk miejskich, takich jak te dostępne w Poznaniu, ma kluczowe znaczenie dla obecności i różnorodności ptaków. Profesor Tryjanowski zwraca uwagę, że wyróżnia się na tle innych miast europejskich bogatą i dokładnie przebadaną awifauną. Ciekawym faktem jest, że tylko Poznań i estońskie Tartu zostały szczegółowo przeanalizowane w ramach obu projektów.

Wyniki badań rzucają światło na potrzebę odpowiedniego zarządzania terenami zielonymi w celu ochrony miejskiej bioróżnorodności. Okazuje się, że mimo obecności licznych gatunków ptaków w miastach, dominują tylko nieliczne z nich, co prowadzi do ubożenia różnorodności biologicznej. Eksperci podkreślają, że utrzymanie zróżnicowanych terenów zielonych oraz zrównoważony rozwój urbanistyczny są niezbędne dla zachowania bioróżnorodności ptasiej.

Strona głównaPoznańZielone oazy w mieście. Klucz do ochrony ptaków w szybko urbanizujących się...