Zieleń na Strzeszynie pod szczególną ochroną

Skok za szlaban - spacer po Strzeszynie fot. Sławek Wąchała

Poznańscy radni podczas wtorkowej sesji uchwalili plan zagospodarowania przestrzennego „Strzeszyn Północ” – część D”. Pozwoli on uchronić kliny zieleni oraz tereny Strzeszyna przed niekontrolowaną zabudową.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Strzeszyn Północ” – część D” dotyczy obszaru o powierzchni 142,5 ha, a jego głównym celem jest rozwój systemu zieleni miasta, podtrzymywanie ochrony klinów zieleni oraz ochrona przed niekontrolowaną zabudową.

– To bardzo ważny dokument, dzięki któremu będzie można zachować cenne obszary zieleni – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Tworząc go, wsłuchaliśmy się w głosy mieszkańców Strzeszyna, którzy wyraźnie podkreślali, że nie chcą tam zabudowy mieszkaniowej. Do tej pory korzystali z tego miejsca w celach rekreacyjnych, chodzili tam na spacery, uprawiali sport. Uznaliśmy, że należy te funkcje utrzymać, chroniąc zapisami planu miejscowego ważne dla poznaniaków tereny zieleni.

Zgodnie z zapisami nowego planu kliny zieleni będą większe o ponad 35 ha względem tych wyznaczonych w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania”.
– To miejsce, z którego chętnie korzystali mieszkańcy, dlatego zdecydowaliśmy się nie tylko chronić tereny zieleni, ale znacząco je rozszerzyć, co jest zgodne z dotychczasowym sposobem ich użytkowania – wyjaśnia Natalia Weremczuk, dyrektorka Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu..

Nowy plan w przeważającej części zachowuje dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu, wyznaczając obszary z zakazem zabudowy. Jedynym miejscem (oprócz istniejącej leśniczówki), w którym będą mogły pojawić się budynki, jest oznaczony w dokumencie teren sportu i rekreacji przy istniejącym hotelu. W ten sposób dokument pozwoli w przyszłości rozbudować bazę hotelowo-gastronomiczną w tej części miasta.

Przyjęte w planie rozwiązania komunikacyjne opierają się na istniejącym układzie komunikacyjnym, czyli na ulicy Wałeckiej oraz dawnej drodze czołgowej.

Przygotowywaniu planu towarzyszyły konsultacje społeczne – w tym dwa spotkania z mieszkańcami, a także z przedstawicielami rady osiedla.

Źródło: UMP