Zieleń i rekreacja zamiast bloków

Władze Miasta nie zgadzają się na powstanie bloków na terenach rekreacyjnych na Winogradach. Trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru użytkowanego przez TKKF.

– Miasto mówi “nie” dla zabudowy blokami terenów przy ul. Księcia Mieszka I. Na konsultacjach społecznych przedstawiliśmy projekt planu miejscowego z funkcjami sportu, rekreacji i zieleni. To część zachodniego klina zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie Cytadeli. Musimy chronić ten obszar. Zgodnie ze Studium bilans powierzchni zabudowy to 10% całego terenu – mówi Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Miasta Poznania.

Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej posiada prawo wieczystego użytkowania terenu miejskiego na Winogradach między ulicą Księcia Mieszka I, al. Armii Poznań i ulicą Winogrady. 2 z 5 ha chciałoby sprzedać, a pieniądze przeznaczyć na budowę wielofunkcyjnej hali. Na sprzedanych 2 hektarach miało powstać siedem bloków mieszkalnych.

Do prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp) przystąpiono w celu ochrony obecnego, otwartego charakteru tego obszaru, utrzymania funkcji sportowo-rekreacyjnych oraz przeznaczenia go – zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – pod funkcje usług sportu i rekreacji w otoczeniu zieleni. Teren jest elementem systemu klinów zieleni miasta Poznania, które odgrywają istotną rolę dla ochrony przyrody i wód, zapewniają właściwe nawietrzanie, a także zapewniają atrakcyjną krajobrazowo i przyrodniczo przestrzeń. Ich ochrona jest jednym z najważniejszych celów polityki przestrzennej miasta Poznania. Opracowanie mpzp “W rejonie ulic Winogrady i Księcia Mieszka I” w Poznaniu stworzy podstawę prawną dla ochrony terenu przed zbyt intensywną lub niekontrolowaną zabudową poprzez szczegółowe określenie zasad i warunków jego zagospodarowania. Tym samym zapewni właściwą ochronę terenów tworzących klin zieleni.

Teren planu, o powierzchni około 8,4 ha, położony jest pomiędzy ulicą Księcia Mieszka I, al. Armii Poznań i ulicą Winogrady. Zaproponowany plan nie wyklucza budowy hali sportowej.

Trwające właśnie konsultacje społeczne z mieszkańcami Winograd pozwolą na prezentację projektu planu, przedstawienie jego głównych założeń i dyskusję nad rozwiązaniami przyjętymi w planie. Uwagi do projektu planu można składać do 8 listopada 2018 r. na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (ul. Za Bramką 1, 61 – 842 Poznań, mpu@poznan.mpu.pl).

Autor: UMP

0 0 vote
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze