Ze zbiorników na Cytadeli znów wyłowiono ryby. „Prosimy o niewrzucanie ryb do zbiorników”

czyszczenie zbiorników, Cytadela fot. ZZM

Zarząd Zieleni Miejskiej przygotowuje się już do pory wiosny i zabrał się za czyszczenie zbiorników w Ogrodzie Wodnym i Rosarium. Wyłowił z nich 4280 ryb o łącznej biomasie 65 kilogramów!

Mimo wielokrotnych apeli o nie przynoszenie ryb do zbiorników na Cytadeli, wiele osób nadal to robi. Tymczasem te zbiorniki są zbyt małe i płytkie dla ryb, nagrzewają się zbyt szybko i nie ma tam pożywienia, co sprawia, że ryby często giną z głodu. Tym razem ryby zostały wyłowione przez ichtiologów, czyli specjalistów zajmujących się badaniem i inwentaryzacją tych zwierząt, a niecki wyczyszczone. Woda, która się z nich znajdowała, została wypompowana i zagospodarowana na terenie parku.

– Według ekspertyzy ichtiologicznej w zbiorniku znajdowało się 4280 ryb o łącznej biomasie 65 kilogramów – podsumowuje Szymon Prymas, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej. – Najwięcej, bo około 60 kg, było karasi srebrzystych. Specjaliści odłowili także 19 osobników lina i 16 sztuk ozdobnej formy karasia, tzw. „złotej rybki”. Obecność tych gatunków świadczy o tym, że sadzawki zostały samowolnie zarybione, co stanowi poważne zagrożenie dla chronionych gatunków płazów. Wyniki ekspertyzy wskazują ponadto, że wszystkie liny przejawiały cechy typowe dla form głodowych. Prosimy o niewrzucanie ryb do zbiorników. To nie jest dobre rozwiązanie ani dla płazów, które niedługo rozpoczną migrację, ani dla samych ryb.

Potwierdza to herpetolog, dr inż. Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który od lat monitoruje stan m.in. ropuchy zielonej na terenie poznańskich parków.

– Populacja ropuch zielonych rozradzających się w Rosarium jest jedną z największych w śródmieściu Poznania i przekracza liczbę ponad 100 dorosłych osobników – wyjaśnia specjalista. – Największym zagrożeniem dla nich, poza niszczeniem siedlisk, są ryby wpuszczane do miejsc ich rozrodu. Znajdziemy tutaj też ropuchę szarą. Niegdyś występowała traszka zwyczajna, ale wyginęła pod wpływem presji drapieżniczej ze strony ryb.

Ropucha zielona opuszcza kryjówki, gdy temperatura powietrza osiągnie około 10 stopni Celsjusza, a wody powyżej 15 stopni. W szybko nagrzewających się i płytkich zbiornikach, jak te na Cytadeli, może do tego dojść bardzo szybko, gdy nastąpi po sobie kilka bardzo ciepłych wiosennych dni. Samce pojawiają się w zbiornikach rozrodczych jako pierwsze i rozpoczną nawoływanie samic, a te zwabione melodyjnym trelem samców rozpoczną migrację w stronę godowisk.

– Dawniej gody i składanie skrzeku przypadały na koniec kwietnia i początek maja opowiada dr Kaczmarski. – Nasz zespół badawczy zauważa jednak zmiany w terminach wybudzania się płazów, a co za tym idzie – migracji do zbiorników rozrodczych. Dzieje się to znacznie szybciej niż kilkanaście lat temu, a ropuchy na Cytadeli potrafią rozpocząć gody już po 20 marca. Powodem jest tzw. efekt miejskiej wyspy ciepła i postępujące globalne ocieplenie, które wpływa na różne aspekty życia zwierząt. Miasto Poznań zaczyna zauważać problemy płazów i dbać o ich populacje. Widać różnicę w podejściu do ochrony przyrody, a jest ona konieczna, bo to ściśle chroniona grupa zwierząt, która w skali globalnej wymiera.

Oba zbiorniki w parku Cytadela są siedliskiem chronionych gatunków płazów, dlatego należy cyklicznie je czyścić, również z uwagi na to, że obok rosną drzewa, więc do sadzawek trafia sporo liści, gałęzi i pyłków. Z uwagi na bezpieczeństwo chronionych zwierząt ZZM prosi, by nie wchodzić do sadzawek, nie wprowadzać tam zwierząt domowych ani nie stosować żadnego sprzętu, np. zabawek dla dzieci czy modeli pływających.

Zbiornik w Rosarium czyszczony jest raz na 3 lata, natomiast w Ogrodzie Wodnym co roku. Wszystkie prace odbywają się przy udziale ichtiologów i herpetologów z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

https://www.facebook.com/zzmpoznan/posts/475382454143927

 

Źródło: ZZM

Podziel się:

Ostatnio dodane: