Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych otrzymał prawie 22 miliony złotych. Na co zostaną przeznaczone?

Darzyborska, wizualizacja fot. ZKZL

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych otrzymał prawie 22 miliony złotych w ramach bezzwrotnego dofinansowania z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Pieniądze zostaną przeznaczone przede wszystkim na remont kamienicy przy Garbarach i budowę bloku na Darzyborskiej.

– Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych od kilku lat aktywnie pozyskuje środki finansowe z dostępnych na rynku opcji – podkreśla Łukasz Kubiak, rzecznik prasowy ZKZL. – W latach ubiegłych ZKZL korzystał między innymi z pomocy Europejskiego Banku Inwestycyjnego czy kredytów zaciągniętych w polskich bankach. Miasto Poznań stało się też w ostatnim czasie czołowym beneficjentem zmiany przepisów dotyczących wsparcia budownictwa mieszkaniowego. To dzięki ścisłej współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego spółka otrzymuje wielomilionowe dofinansowanie z Funduszu Dopłat. To w dużej mierze dzięki tym środkom udało się zrealizować nowe inwestycje przy ul. Hulewiczów i ul. Opolskiej. Pieniądze z Funduszu Dopłat pozwoliły też na modernizację wielu poznańskich kamienic.

Tym razem pozyskane środki ZKZL przeznaczy przede wszystkim na modernizacje dwóch budynków: kamienicy przy ul. Garbary 41, na co pójdzie 13 mln zł, i bloku przy ul. Darzyborskiej.
– Umowa na remont kamienicy została podpisana w tym roku. Warto przypomnieć, że w tym miejscu powstanie aż 15 mieszkań dedykowanych poznańskim seniorom, a na parterze będzie mieścić się Klub Seniora, z którego skorzystają mieszkańcy Poznania – mówi Łukasz Kubiak. – Prawie 6 milionów złotych zostanie przeznaczonych na budowę bloku przy ul. Darzyborskiej. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych podpisał w tym miesiącu umowę z głównym wykonawcą. To rozpoczęcie drugiego etapu inwestycji, która docelowo ma liczyć 252 mieszkania. Pozostała suma pieniędzy zostanie przeznaczona na remonty pustostanów. To między innymi dzięki szybkiemu zagospodarowaniu pustostanów z roku na rok zwiększa się liczba mieszkań przekazywanych poznaniakom.

Niezależnie od dofinansowania z BGK, dzięki zmianie przepisów umożliwiających zwiększenie wartości bezzwrotnego wsparcia na już trwające inwestycje ZKZL pozyskał w tym tygodniu kolejne 10 milionów na realizację inwestycji przy ul. Nadolnik. Prace trwają od początku 2023 roku i powstaną tam bloki ze 130 nowymi mieszkaniami oraz podziemną halą garażową.

 

Podziel się: