piątek, 23 lutego, 2024

Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął spotkania z radami osiedli

Od kilku już lat od początku stycznia przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich spotykają się z radnymi osiedlowymi, by ustalić potrzeby osiedli i plan prac na cały rok.

Dzięki tym spotkaniom ZDM dowiaduje się niejako z pierwszej ręki, które potrzeby na danym osiedlu są najbardziej pilne – i na realizację których rada może sobie pozwolić w ramach posiadanego budżetu. Nowe nasadzenia zieleni na Piątkowie, remont chodników przy Szkole Podstawowej nr 67, na ul. Wiatracznej i ul. Fabrycznej i kontynuacja remontu jezdni na ul. Redarowskiej – do wszystkich tych prac doszło dzięki współpracy z osiedlowymi radnymi.

– Takie spotkania prowadzimy od kilku lat – mówi Krzysztof Olejniczak, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. – Dzięki nim możemy wspólnie przygotować do realizacji najbardziej istotne i wnioskowane przez mieszkańców zadania.

Podczas spotkań poruszane są też kwestie bezpieczeństwa, bo w wielu przypadkach wiążą się one właśnie z inwestycjami, w rodzaju oświetlenia ulic, doświetlenia przejść dla pieszych czy wprowadzenia zmian w organizacji ruchu. Mniej kosztowne, ale równie ważne dla mieszkańców, są inwestycje w nową zieleń, ławki czy kosze na śmieci.

Na terenie Poznania działają 42 rady osiedli, czyli samorządy pomocnicze. Ich członkowie najlepiej orientują się w lokalnych potrzebach remontowych czy też inwestycyjnych i dzięki tej współpracy tylko w ubiegłym roku, za środki z budżetu rad, wyremontowano chodniki na ul. Pilotów, gen. Maczka, Średniej, czy też na ul. Krzyżowej – w tym ostatnim miejscu dodatkowo doszła nowa zieleń. Wyremontowane zostały także nawierzchnie jezdni ulic: Radziwoja, Majakowskiego i Trzemeszeńskiej. Na osiedlu Tysiąclecia zamontowano ławki, przy ul. Rakoniewickiej nasadzono krzewy i rośliny cebulowe, a na ul. księcia Józefa, placu Międzymoście oraz ul. Grobla – nowe drzewa.

W tym roku spotkania z radami osiedli rozpoczęły się 15 stycznia i potrwają do początku lutego.

Źródło: ZDM
Strona głównaPoznańZarząd Dróg Miejskich rozpoczął spotkania z radami osiedli