Zamek w Stobnicy zostaje? Sąd uchylił decyzję GINB

Inwestor zamku powstającego w Stobnicy w Puszczy Noteckiej oddał do sądu sprawę uchylenia pozwolenia na budowę wydaną przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. A Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję GINB.

GINB w sierpniu ubiegłego roku wydał decyzję o nieważności pozwolenia na budowę wydanego przez starostę obornickiego w 2015 roku, na podstawie której inwestycja była prowadzona. Ale już wtedy prawnicy zwracali uwagę, że jeśli inwestor, spółka D.J.T., pójdzie do sądu, to bez trudu uzyska uchylenie decyzji GINB.

Bo 19 września 2021 roku weszła w życie nowelizacja Prawa budowlanego, zgodnie z którą nie wolno stwierdzać nieważności pozwolenia na budowę, jeżeli od dnia jego doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat. W przypadku zamku w Stobnicy pięć lat minęło – więc pozwolenie wydane przez Starostwo Powiatowe w Obornikach nadal jest ważne.

Przypomnijmy, że chodzi budynek zwany, z racji rozmiarów i wyglądu „zamkiem”, który od 2015 roku powstaje w Stobnicy, w Puszczy Noteckiej, a jego inwestorem jest spółka D.J.T. z Poznania. W 2018 roku CBA rozpoczęło kontrolę zgodności z prawem decyzji, które umożliwiały budowę tak ogromnego obiektu na obszarze Natura 2000 w Puszczy Noteckiej. Kontrolę rozpoczęła też Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, a Ministerstwo Środowiska skierowało sprawę do prokuratury.

GINB podjął już decyzję w sierpniu 2021 roku, właśnie tę uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, natomiast śledztwo prowadzone w prokuraturach jeszcze trwa.

Źródło: Business Insider Polska