Zakończył się remont parku w Poznaniu. „Staramy się, by takich terenów było jak najwięcej”

park im. T. Kirschke fot. ZZM

Nowe ścieżki spacerowe z przepuszczalną nawierzchnią mineralną, nowa zieleń i ogród wodny. Tak wygląda po remoncie i nowych nasadzeniach park im. ks. T. Kirschke nad rzeką Główną.

– To kolejne miejsce na mapie miasta, gdzie poznanianki i poznaniacy mogą spędzać miło czas w otoczeniu przyrody – podsumował efekty prac prezydent Jacek Jaśkowiak. – Staramy się, by takich terenów było jak najwięcej, konsekwentnie zwiększając ilość zieleni w mieście, a także poprawiając jej jakość.

Wszystko to jest najlepiej widoczne w niezagospodarowanej do tej pory części parku. To tam pojawiły się nowe drzewa i krzewy, a zamiast przedeptów i betonowych płyt – alejki z mineralną, przepuszczalną nawierzchnią.

– Cieszę się, że zrealizowana zielona inwestycja łączy funkcje estetyczne wraz z przygotowaniem terenu pod retencję – mówi radna Monika Danelska, której staraniom park zawdzięcza nowy wygląd. – To nowe podejście do zagospodarowania przestrzeni publicznej, które jest odpowiedzią na stojące przed nami wyzwania klimatyczne. Szczególnie cieszy mnie to, iż inwestycja jest niejako kontynuacją wcześniejszego zagospodarowania terenu przeznaczonego dla mieszkańców wciąż rozwijającej się dzielnicy. Kompleksowe rozwiązania rewitalizacyjne dla terenów zielonych to obecnie jedno z istotniejszych działań miasta.

Jak zaznacza Zarząd Zieleni Miejskiej, w czasie prac udało się ocalić trzy robinie akacjowe, które pierwotnie kolidowały z wyznaczoną trasą spacerową.
– Projekty budowlane weryfikowane są w terenie i jeśli tylko jest taka możliwość, stosowane są rozwiązania, które pozwalają realnie chronić przyrodę – mówi Klaudia Beker, rzeczniczka ZZM. – Decyzja o pozostawieniu drzew i korekcie w planach zapadła po szczegółowej analizie na miejscu działań.

W parku rosną młode, ponad 20-letnie klony pospolite, polne i jesionolistne. Są też platany klonolistne, lipy drobnolistne, jesiony i topole. Z nowych nasadzeń mamy klony polne, jabłonie purpurowe i platany klonolistne. Wraz z istniejącymi drzewami pełnią funkcję izolacyjną: ograniczają hałas od ulicy i zanieczyszczenia powietrza.

W parku pojawił się także ogród wodny – to zagłębienie terenu, w którym woda opadowa będzie się zatrzymywać po deszczach i będzie wykorzystywana przez zieleń. Okalają go trawy ozdobne i niskie nasadzenia (jaśminiowiec, róża pomarszczona i tawuła Douglasa), które nie tylko cieszą oko, ale są także przyjazne owadom zapylającym.

Podziel się: