Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Poznaniu. Dla ilu kandydatów zabrakło miejsc?

szkoła fot. 12019, pixabay

W tym roku dla absolwentów podstawówek przygotowano 14 252 miejsca – to 4500 miejsc więcej niż absolwentów szkół podstawowych w tym roku. Z tego 12 207 jest w Poznaniu – to istotne, bo rekrutacja ponownie była prowadzona wspólnie z powiatem poznańskim.

We wspólnej ofercie Poznania i powiatu z 14 252 miejsc 7188 jest w liceach ogólnokształcących, 5031 w technikach oraz 2033 w branżowych szkołach I stopnia. W rekrutacji do szkół złożono jednak aż 15 009 wniosków, jednak należy pamiętać, że absolwenci mogli je złożyć do innych szkół, także poza powiatem.

Najwięcej, bo aż 10 415 kandydatów starało się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego, 9 072 – do technikum, a 3 252 do szkoły branżowej I stopnia. Do wybranej szkoły zakwalifikowało się 13 289 uczniów – 6898 do liceów, 4779 do techników i 1612 do szkół branżowych I stopnia.

1133 osoby nie zostały zakwalifikowane do żadnej ze wskazanej przez siebie szkół na obecnym etapie rekrutacji. To cztery razy mniej niż rok temu, ale i tak sporo. Dlaczego tak się stało? Jednym z powodów może być niewłaściwy wybór preferencji szkół i oddziałów lub zbyt niska liczba punktów, by dostać się do wymarzonej szkoły. Ale nie tylko to.

– Około 500 osób zarejestrowało się w systemie, ale nie uzupełniło wymaganych dokumentów, więc nie wzięło udziału w rekrutacji – tłumaczy Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Oświaty UMP. – Część z nich prawdopodobnie złożyła dokumenty do innych szkół, np. niepublicznych lub w innych powiatach. Być może niektórzy z nich zechcą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.

Obecnie kandydaci mają do dyspozycji 916 wolnych miejsc, ale będzie ich więcej – po 24 lipca będzie wiadomo, którzy uczniowie i w jakich szkołach potwierdzili wybór, więc zwolnią się miejsca w szkołach drugiego czy trzeciego wyboru. A to z kolei sprawi, że uczniowie, którzy nie dostali się do żadnej szkoły, będą mieli jeszcze więcej miejsc do wyboru.

Jak dowodzą dane wydziału z rekrutacji z poprzednich lat, średnio 10 proc. kandydatów do LO i 20 proc. do techników i szkół branżowych nie potwierdzało woli przyjęcia do szkoły. Gdyby jednak okazało się, że nawet po potwierdzeniu przez uczniów wyboru konkretnej szkoły miejsc będzie za mało – władze Poznania i powiatu utworzą dodatkowe oddziały w szkołach.

W tegorocznej rekrutacji największą popularnością cieszyły się: XXVIII LO, XV LO, XXXI LO, IV LO w Poznaniu, a szczególnie klasa biologiczno-językowa w XV LO, profil technik programista w Technikum Komunikacji, klasa psychologiczno-pedagogiczna w XV LO, profil technik programista w Technikum Łączności i klasa medyczna w IV LO.

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do wybranej szkoły, muszą teraz do 21 lipca do godz. 15.00 należy dostarczyć do tej placówki oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone wcześniej). A jeśli to szkoła prowadząca kształcenie zawodowe, to również orzeczenia lekarskie.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie ogłoszona 24 lipca o godz. 12.00. Dzień później rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.

Podziel się: