Zakład firmy Henkel we Wrzącej zostanie zlikwidowany

Teatralka fot. Sławek Wąchała

Jeden z pięciu zakładów produkcyjnych firmy Henkel, mieszczący się we Wrzącej pod Piłą i produkujący chemię budowlaną, będzie stopniowo wygaszany. Likwidacja ma poprawić efektywność kosztową i jakość funkcjonowania firmy.

Zakład we Wrzącej jest jednym z pięciu zakładów firmy Henkel w Polsce. Firma właśnie podjęła decyzję, że skonsoliduje swoją produkcję w dwóch zakładach: w Stąporkowie w województwie świętokrzyskim i Dzierżoniowie na Dolnym Śląsku. Konsolidacja ma na celu poprawę funkcjonowania firmy, efektywności kosztowej i obsługi klientów, jest też zgodna ze strategią firmy Henkel dotyczącą dalszego rozwoju biznesu klejów budowlanych w Polsce i regionie Europy Środkowowschodniej (CEE).

W pięciu zakładach Henkel pracuje obecnie około 1000 osób. Ile straci pracę z powodu konsolidacji? Nie wiadomo. Firma zapewnia, że pracownicy z Wrzącej dostaną ofertę przeniesienia się do Dzierżoniowa albo Stąporkowa, gdzie nakładem 13 mln zł powstanie nowych 40 miejsc pracy. Nie wiadomo jednak jeszcze, ile osób zechce skorzystać z oferty i wyprowadzić się na Dolny Śląsk lub do województwa świętokrzyskiego.

Jednak, jak zapewnia firma, wszyscy, którzy zdecydują się na odejście, dostaną pakiety odpraw i świadczeń. Znacznie wyższe niż te, do których zobowiązuje firmę polskie prawo.

Źródło: asta24.pl