Zabytkowy Cmentarz św. Wojciecha na Cytadeli – pamięć i opieka

Zabytkowy Cmentarz św. Wojciecha na Cytadeli jest drugim najstarszym cmentarzem w Poznaniu, został założony około 1840 roku.

W sobotę odbyła się kolejny spacer po Cmentarzu św. Wojciecha na Cytadeli w Poznaniu. Celem spacerów jak i spotkań zainteresowanych osób jest uratowanie tego cmentarza od całkowitego zniszczenia. Cmentarze Poznania i Społeczny Opiekun Zabytków w Poznaniu starają się temu zapobiec. Poszczególni mieszkańcy, szkoły, rodziny, grupy przyjaciół, zakłady pracy mogą objąć społeczną opieką wybrane mogiły – zasady podają organizatorzy akcji.

Na tej historycznej nekropolii pochowano wielu wybitnych poznaniaków okresu zaborów i Dwudziestolecia Międzywojennego. Spoczywa tam m.in. przedwojenny prezydent Poznania, rektor i wybitni profesorowie Uniwersytetu Poznańskiego, rodzice błogosławionego kościoła katolickiego…
W tej chwili już około 30 grobów ma swoich społecznych opiekunów, którzy dbają o porządek, pielą chwasty, sprzątają nagrobki.

Wiele grobów jest zapomnianych i nieodwiedzanych przez nikogo.

Cmentarz jest własnością Miasta Poznania. Zarządcą jest Zarząd Zieleni Miejskiej. Opiekę sprawuje też nad nim Miejski Konserwator Zabytków z racji zabytkowego charakteru całej Cytadeli.

W wyniku działań społeczników Miasto Poznań, właściciel cmentarza obiecało wreszcie rozpoczęcie w 2019 r. działań konserwatorsko-renowacyjnych na tej zaniedbanej nekropolii.