Wzrost cen energii. Radni: „wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec rosnących cen energii w Polsce i polityki Rządu RP w tym zakresie”

fot. pixabay.com

Sejmik Województw Wielkopolskiego skierował dwa apele do premiera Morawieckiego: jeden dotyczący wzrostu cen energii, drugi – zbyt małych środków na wdrażanie w regionie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dyskusja dotycząca zarówno źródeł wzrostu kosztów prądu i gazu, jak i obszarów pozyskiwania energii, na które należy postawić w przyszłości, była bardzo burzliwa. Ostatecznie jednak sejmik przyjął apel do premiera w tej sprawie – za obiema uchwałami głosowali wszyscy obecni podczas obrad radni, poza członkami klubu PiS.

„My, Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec rosnących cen energii w Polsce i polityki Rządu RP w tym zakresie” – czytamy w apelu. – „Energia elektryczna napędza gospodarkę. Niestety, w Polsce jej cena nieustannie rośnie, co związane jest z niekorzystnym polskim miksem energetycznym, w znacznej mierze opartym na węglu kamiennym i brunatnym. Szczególnie niepokojące są drastyczne wzrosty cen gazu, w ostatnim czasie w niektórych gminach województwa wielkopolskiego wynoszące ponad 100%, wprowadzone tuż przed początkiem sezonu grzewczego. Skala wprowadzanych podwyżek jest bezprecedensowa i pośrednio wynika z prowadzonej przez Rząd RP polityki energetycznej”.

Sejmik w przyjętym apelu zwrócił też uwagę na kwestię wodoru: „Ponadto władze polskie winny jasno komunikować potrzebę wzrostu znaczenia wodoru w dekarbonizacji Europy. Polska Strategia Wodorowa, a także prawo powinny zawierać jasny przekaz o zapotrzebowaniu na wodór w różnych sektorach gospodarki”.

Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi sejmik zaapelował natomiast o „zwiększenie środków finansowych dla województwa wielkopolskiego przeznaczonych na pomoc techniczną w ramach PROW 2014-2020 do wysokości zapewniającej obsługę programu w okresie przejściowym”.

Wspomniany program będzie realizowany o dwa lata dłużej, więc na odpowiednie rozdysponowanie dodatkowych pieniędzy unijnych dla wsi potrzebne są dodatkowe fundusze (to właśnie tzw. pomoc techniczna). Jak tłumaczył radnym wicemarszałek Krzysztof Grabowski, ze wstępnych propozycji ministerstwa wynika, że w puli zaproponowanej Wielkopolsce na obsługę programu zabraknie niemal pół miliona euro. A już wcześniej z budżetu województwa na ten cel samorząd musiał dołożyć około 5,5 mln zł.

Sejmik wskazał, że kwota dla Wielkopolski jest niewystarczająca i została ustalona na podstawie niemiarodajnych i nieprecyzyjnych wyliczeń. Radni apelują, aby „podział środków nastąpił zgodnie ze sprawiedliwą i adekwatną do prognozowanego obciążenia zadaniami metodologią”. Radni PiS przekonywali, że lepiej o brakujące pieniądze starać się „metodami dyplomatycznymi”, jednak zdecydowana większość uznała, że przyjęcie apelu będzie stanowiło wzmocnienie dla tego typu działań.

Źródło: UMWW

Podziel się: