„Wyparte historie”. Konferencja naukowa poświęcona antysemityzmowi

fot. Depositphotos (zdjęcie ilustracyjne)

„Wyparte historie. Antysemityzm na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1939” – taki tytuł nosi konferencja naukowa poświęcona sytuacji żydowskich studentów na Uniwersytecie Poznańskim w okresie międzywojennym. Rozpocznie się 12 grudnia na UAM.

Badania, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji, prowadzone były przez Komisję ds. badania przypadków prześladowania osób pochodzenia żydowskiego. Komisja została utworzona jesienią 2019 roku przez ówczesnego rektora UAM prof. Andrzeja Lesickiego, a przewodniczył jej prof. UAM Krzysztof Podemski. W jej skład wchodzili uznani naukowcy z różnych dziedzin nauk humanistycznych i społecznych: prof. Anna Wolff-Powęska, prof. UAM Piotr Forecki, prof. UAM Maciej Michalski, prof. UAM Rafał Witkowski.

– Przez dwa lata naukowczynie i naukowcy prowadzili intensywne kwerendy w archiwach tych poznańskich uczelni, które wywodzą się z międzywojennego uniwersytetu, a także w Archiwum Państwowym w Poznaniu oraz w Archiwum Akt Nowych w Warszawie – wyjaśnia Małgorzata Rybczyńska, rzeczniczka prasowa UAM. – Kwerendy objęły także zbiory biblioteczne, głównie międzywojenną prasę codzienną, czasopisma studenckie i wydawaną w Poznaniu prasę antysemicką. Efektem prac grona uczonych jest licząca 700 stron publikacja „Wyparte historie. Antysemityzm na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1939”, zredagowana przez Macieja Michalskiego i Krzysztofa Podemskiego, a przygotowana wydawniczo przez Wydawnictwo Naukowe UAM.

Publikacja zawiera 14 analiz, omawiających antysemityzm na Uniwersytecie Poznańskim z różnych perspektyw badawczych i na tle antysemityzmu w innych środkowoeuropejskich uczelniach. Porusza także aspekt funkcjonowania polskiej i żydowskiej społeczności w międzywojennym Poznaniu.

– Prowadzone badania traktujemy nie tylko jako zadanie naukowe, ale też zobowiązanie etyczne – mówi prof. Maciej Michalski, jeden z członków komisji. – Nie ma najmniejszej wątpliwości, że antysemityzm w murach Uniwersytetu Poznańskiego istniał pod wieloma postaciami: od postaw studentów i profesorów po uczelnianą legislację. Z badań wynika, że, Uniwersytet Poznański był jednym z rozsadników antysemickich idei w mieście. W tej chwili, po przeprowadzeniu niezbędnych badań i opublikowaniu ich wyników, przyszedł czas na zastanowienie się nad formą upamiętnienia osób, które zostały dotknięte dyskryminującymi praktykami okresu międzywojennego.

Konferencja rozpocznie się w poniedziałek 12 grudnia o godz.10.00 w Sali Lubrańskiego w Collegium Minus UAM przy ul. Wieniawskiego.

Podziel się:

Ostatnio dodane: