Współpraca nauki i biznesu. UAM podpisał umowę z Kostrzyńską-Słubicką Strefą Ekonomiczną

porozumienie o współpracy na rzecz innowacyjności fot. UAM

Wspieraniu procesów edukacyjnych i badawczo-rozwojowych oraz tworzenie kompetencji w obszarze innowacyjności i kadr przyszłości. Taki cel ma porozumienie podpisane przez UAM i Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Nosi nazwę Polska Strefa Inwestycji Wielkopolska.

Porozumienie zostało podpisane 9 stycznia, a oprócz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej podpisali je także przedstawiciele VI LO w Poznaniu, Uniwersyteckiego LO w Słubicach oraz firma Beyond.pl, świadcząca usługi data center i chmurowe nie tylko w Polsce. Jednym z pierwszych projektów ma być współpraca przy tworzeniu nowego kierunku studiów na UAM – Informatyki Kwantowej.

„Zapisy porozumienia koncentrują się na wspieraniu procesów edukacyjnych i badawczo-rozwojowych, które będą tworzyć kompetencje w obszarze innowacyjności i kadr przyszłości” – informuje UAM. – „Otwierają też szeroką współpracę w zakresie tworzenia innowacyjnych studiów dualnych i kierunków pod patronatem inwestorów strefowych. Uczniowie szkół średnich oraz studenci wybranych kierunków będą mogli odbywać szereg praktyk, staży czy warsztatów zawodoznawczych, których efektem będzie tworzenie nowych, wysoko wyspecjalizowanych miejsc pracy. Porozumienie zakłada też organizację wspólnych konferencji, webinariów, grup roboczych i spotkań networkingowych w ramach promocji kierunków studiów i wdrażanych zaawansowanych technologicznie inwestycji strefowych”.

Wszystko to dzięki ustawie z dnia 10 maja 2018 r., która nałożyła na specjalne strefy ekonomiczne obowiązek inicjowania takiej współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi, szkołami branżowymi lub średnimi z klasami profilowanymi a wiodącymi w regionie inwestorami strefowymi.
– Z perspektywy polskiej gospodarki i rozwoju regionu uwzględnienie w procesie kształcenia potrzeb rynku pracy jest kluczowe” – wyjaśnia Grzegorz Piechowiak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. inwestycji zagranicznych. – Sami przedsiębiorcy i inwestorzy strefowi zdają sobie sprawę z konieczności przygotowania przyszłych kadr do pracy na wysoko wyspecjalizowanych stanowiskach i w konsekwencji tworzenia takich miejsc pracy w swoim zakładzie. Widać to wyraźnie w doborze kryteriów jakościowych. Ponad 90% firm rozliczających inwestycje w ramach PSI wybiera kryterium wspierania zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpracę z uczelniami wyższymi i szkołami branżowymi.

Wspieranie inicjatyw budujących innowacyjność i nowoczesne kompetencje technologiczne są obecnie koniecznością, ponieważ transformacja cyfrowa ma coraz głębszy wymiar. Tego zdania jest Wojciech Stramski, prezes zarządu Beyond.pl.
– Jesteśmy świadkami coraz szerszego wykorzystania sztucznej inteligencji (AI), machine learning, blockchain, sieci 5G czy Internetu Rzeczy (IoT) zarówno w biznesie, jak i życiu prywatnym – mówi. – Wszystkie wymienione przeze mnie technologie mają wspólny mianownik – dane. Ich wolumen przyrasta w tempie wykładniczym, podwajając się co trzy lata, a to wymaga wzrostu zrównoważonych mocy obliczeniowych koniecznych do ich przechowywania i przetwarzania. Jako dostawca bezpiecznych i zielonych usług centrum danych oraz chmury z uwagą obserwujemy trendy w branży ICT. Komputery kwantowe to jedno z rozwiązań, które pozwolą nam przetwarzać duże wolumeny danych szybciej niż jest to możliwe teraz. Budowa kwantowego hubu kompetencyjnego w Poznaniu to z jednej strony zwiększanie atrakcyjności naszego regionu i przyciąganie inwestorów, a z drugiej zwiększanie innowacyjności naszego kraju.

Rozwój kompetencji kwantowych w Poznaniu wspiera również Unia Europejska – przypomnijmy, że stolica Wielkopolski w październiku 2022 roku została wybrana jako jedno z sześciu europejskich miast w ramach inicjatywy EuroHPC (Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali) na lokalizację pierwszych europejskich komputerów kwantowych.

Podziel się:

Ostatnio dodane: