Wspólnie kupią gaz dla gmin. “Udowadniamy, że warto podejmować wspólne działania”

Po raz trzeci, z inicjatywy Stowarzyszenia Metropolia Poznań, zawiązała się grupa zakupowa gazu ziemnego. W Starostwie Powiatowym w Poznaniu przedstawiciele gmin i jednostek gminnych podpisali w tej sprawie porozumienie. Dotyczy ono wspólnego zakupu gazu w 2020 roku.

Grupa zakupowa gazu znajduje już stałe miejsce w metropolitalnej rzeczywistości samorządowej. Po raz pierwszy takie porozumienie wypracowano w 2017 roku. Wówczas w funkcjonowanie grupy, której celem był wspólny zakup gazu, zaangażowało się dwanaście podmiotów. Oszczędności dla wszystkich uczestników wyniosły wtedy 180 tys. zł. Liczebność grupy w następnym roku wzrosła do 14. To pozwoliło zaoszczędzić ponad 200 tys. zł. W tym roku porozumienie podpisali również przedstawiciele 14 podmiotów, w tym 7 jednostek samorządu terytorialnego, dlatego oszczędności powinny być zbliżone do ubiegłorocznych.

– Grupowy zakup gazu jest jednym z wielu projektów realizowanych przez Metropolię Poznań. Jako podmioty tworzące stowarzyszenie udowadniamy, że warto podejmować wspólne działania, bo to przynosi wymierne profity samorządowym budżetom, ale też, co najważniejsze, konkretne korzyści naszym mieszkańcom. Wszystkim uczestniczącym w porozumieniu gratuluję podjętej decyzji – podkreślił Jan Grabkowski, starosta poznański i wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Na terenie gmin – członków grupy zakupowej powstanie szczegółowa lista punktów poboru gazu. Następnie zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe, które pozwoli wybrać ofertę najkorzystniejszą pod względem kosztów dostarczenia surowca. Pod nadzorem komisji powołanej przez Stowarzyszenie przeprowadzi je firma ENMEDIA.

O zamiarze stworzenia grupy zakupowej gazu ziemnego poinformowani zostali wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Podmioty, które wyraziły chęć uczestnictwa to gminy: Dopiewo, Komorniki, Oborniki, miasto Luboń, miasta i gminy Skoki, Szamotuły i Kórnik, Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach, Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki, spółki „KOM-LUB”, P.T. „TRANSLUB”, LOSIR, a także Ośrodek Kultury w Luboniu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach.

mat.pras. / op. AS

Dodaj komentarz

avatar