Wścieklizna na północy Poznania. Jakich zasad należy przestrzegać?

fot. Sławek Wąchała (zdjęcie ilustracyjne)

Powiatowy lekarz weterynarii wydał rozporządzenie o objęciu obszarem zagrożonym wścieklizną całego Umultowa. Wykryto wściekliznę u jednego z nietoperzy bytujących na tym obszarze. Właściciele psów i kotów muszą pilnować swoich zwierząt.

Ognisko obejmuje Umultowo, kampus UAM, osiedle Różany Potok i Rodzinny Ogród Działkowy „Relax”. Granice wyznacza od północy linia energetyczna do ulicy Miętowej, później Miętową do Naramowickiej, dalej Naramowicką do Rumiankowej i Rumiankową do Hub Moraskich. Od skrzyżowania dwóch ostatnich ulic granica prowadzi prosto do ulicy Nad Różanym Potokiem i wzdłuż tej ulicy do linii kolejowej, później wzdłuż linii do ulicy Rubież, do Różanego Potoku, a zbiegiem potoku aż do Warty. Dalej prowadzi wzdłuż Warty aż do linii energetycznej.

Jak informuje w rozporządzeniu z 4 listopada Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu, na obszarze wyznaczonym tymi granicami obowiązuje zakaz puszczania luzem zwierząt domowych oraz nakaz zaszczepienia wszystkich psów, a także kotów wychodzących z domu. Nie wolno też organizować wystaw czy pokazów psów i kotów.

Nie należy także dotykać dzikich zwierząt – nie tylko nietoperzy, ale również wiewiórek, lisów czy saren. Zwierzęta zarażone wścieklizną mogą zachowywać się nietypowo i nie uciekać przed człowiekiem. Rodzice powinni tu zwrócić szczególną uwagę, by tych zasad przestrzegały dzieci. W przypadku znalezienia padłego dzikiego zwierzęcia należy natychmiast powiadomić straż miejską.

Podziel się: