Wronki: Ostatnie umowy na termomordernizację zakładu karnego podpisane

podpisanie umów fot. ZK Wronki
Kapitan Mariusz Przybył, dyrektor Zakładu Karnego we Wronkach, podpisał ostatnie umowy dotyczące termomodernizacji i poprawy efektywności energetycznej zakładu. Wartość inwestycji to prawie 22 mln zł.

Cały projekt, ze względu na jego skalę, jest ogromnym wyzwaniem dla kierownictwa jednostki – trzeba było powołać specjalny zespół, który będzie koordynował działania w tym zakresie. Kieruje nim por Marianna Kaszkowiak – główna księgowa Zakładu Karnego we Wronkach.

Jednak w efekcie koszty energii elektrycznej i ogrzewania zakładu znacząco spadną, a przy tym poprawią się warunki odbywania kary pozbawienia wolności i służby personelu służby więziennej.

Ostatnie umowy dotyczą nadzoru inwestorskiego oraz audytów ex-post w projekcie pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego we Wronkach”.

Projekt współfinansowany jest ze środków POIS.0103.01-00-0060/17 w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I zmniejszenie emisyjności gospodarki Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

ZK Wronki

Podziel się: