Wronki: Obwodnica dopuszczona do użytkowania!

obwodnica Wronek fot. WZDW

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał oficjalną zgodę na użytkowanie obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184. Nowo oddana do użytku droga wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta oraz wpłynie na poprawę układu komunikacyjnego województwa.

Inwestycja trwała od września 2018 roku, a zgoda na użytkowanie została wydana 30 czerwca.
– Zawsze cieszy mnie, gdy kolejne inwestycje w naszym regionie wpływają na poprawę komfortu życia mieszkańców, ale również znacząco podnoszą bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg – powiedział wojewoda Michał Zieliński. – Wydana decyzja pozwoli na pełne korzystanie z ponad 5 km odcinka obwodnicy Wronek.

Odcinek ma 5,2 km długości i obejmuje wiadukt kolejowy nad linią PKP, wiadukt nad drogą prowadzącą do miejscowości Stróżki, trójprzęsłowy most nad Wartą, 6 przepustów drogowych, trzy ronda, trzy skrzyżowania z lokalnymi drogami, drogi dojazdowe, drogi serwisowe oraz chodniki i ciągi piesze w obrębie skrzyżowań.

Podziel się:

Ostatnio dodane: