Wraca nauka online na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Z powodu oszczędności

Miasto Poznań Uniwersytet Artystyczny fot. Sławek Wąchała

„Od 12 grudnia do 8 stycznia wszystkie zajęcia dydaktyczne: wykłady, zajęcia teoretyczne i seminaria, niezależnie od trybu i formy studiów, odbywają się w trybie zdalnym” – czytamy w zarządzeniu rektora UAP. W ten sposób uczelnia chce zmniejszyć zużycie energii.

Decyzja władz jest spowodowana obowiązkiem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o co najmniej 10 proc. w jednostkach sektora finansów publicznych – a więc i w Uniwersytecie Artystycznym – wynikającym z art. 37 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 07 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Z tego powodu już od 25 listopada studenci wszystkie zajęcia zaplanowane na piątki odbywali zdalnie. A od 12 grudnia do 8 stycznia już wszystkie zajęcia dydaktyczne, niezależnie od trybu i formy studiów, odbywają się w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Prowadzący zajęcia mają obowiązek prowadzić listę obecności, a dziekani wydziałów – co miesiąc przygotować sprawozdania dla rektora, jakie działania zostały podjęte w tym zakresie.

Rektor zarządził też oszczędzanie energii w budynkach uczelni.
„Zobowiązuje się wszystkich pracowników, studentów oraz słuchaczy UAP do ograniczenia zużycia energii elektrycznej w szczególności poprzez używanie jedynie w zakresie niezbędnym urządzeń elektronicznych” – czytamy w zarządzeniu. – „Obowiązuje też zakaz używania grzejników elektrycznych i innych urządzeń o wysokim poborze energii, niepozostawianie sprzętu elektronicznego, jak komputery, laptopy czy drukarki w trybie czuwania, odłączania od zasilania wszystkich odbiorników prądu, które nie muszą być stale zasilane, zastosowanie energooszczędnego oświetlenia i zwrócenie uwagi na wyłączanie światła w pomieszczeniach wspólnych, jak klatki schodowe czy toalety”.

We wszystkich budynkach, w szczególności po godzinach pracy oraz w dni wolne od zajęć i pracy, a także w ciągach komunikacyjnych, temperatura zostanie obniżona – tak samo jak temperatura wody użytkowej. Ograniczona zostanie iluminacja budynków i oświetlenia terenu UAP.

Podziel się:

Ostatnio dodane: