wojewoda Łukasz Mikołajczyk

Wojewoda zawiesił działalność klubów seniora i warsztatów terapii zajęciowej

Czasowemu zawieszeniu działalności podlegają placówki wsparcia dziennego, centra integracji społecznej, dzienne domach i kluby seniora, środowiskowe domy samopomocy i warsztaty terapii zajęciowej.

Jak czytamy w ogłoszeniu: “Na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wojewoda wielkopolski wydał w dniu 11 marca 2020 r polecenie o czasowym zawieszeniu działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w:

a) placówkach wsparcia dziennego;
b) centrach integracji społecznej;
c) klubach integracji społecznej;
d) dziennych domach i klubach seniora;
e) środowiskowych domach samopomocy;
f) warsztatach terapii zajęciowej.

Polecenia podlega natychmiastowemu wykonaniu”.

WUW, el

2
Dodaj komentarz

avatar
Renata A. Wybieralska
Renata A. Wybieralska

A w zamian za to wszyscy, starcy w szczególności, winni chodzić do kościołów na mszę.. codziennie!!
Może planowane jest od razu ostatnie namaszczenie??