Wojewoda wydał pozwolenie na budowę linii kolejowej

Wojewoda Zbigniew Hoffmann wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę dla kolejnego etapu modernizacji linii kolejowej E59 relacji Poznań Główny – Szczecin Dąbie. Prace mają się toczyć na 34-kilometrowym odcinku Rokietnica – Wronki.

– Zakres prac modernizacyjnych obejmuje w szczególności układ torowy wraz z odwodnieniem, sieci i urządzenia kolejowe, obiekty inżynieryjne, przejazdy kolejowo-drogowe, modernizację przystanków osobowych Pamiątkowo i Baborówko oraz stacji kolejowych w Szamotułach i Wronkach – tłumaczy wojewoda Zbigniew Hoffmann.

Przebudowa linii kolejowej ma na celu osiągnięcie parametrów techniczno-eksploatacyjnych umożliwiających przejazd pociągów pasażerskich z prędkością do 160 km/h i pociągów towarowych do 120 km/h. Inwestycja wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo – drogowych, wyeliminuje bariery architektoniczne dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, a także ograniczy negatywny wpływ linii kolejowej na środowisko.

Inwestycja jest finansowana ze środków unijnego funduszu Connecting Europe Facility (CEF) w ramach programu „Łącząc Europę” (zapewnienie dofinansowania w kwocie: 2 156 092 842, 45 PLN) i stanowi część realizacji planu modernizacji sieci transeuropejskich korytarzy transportowych (TEN-T), który ma usprawnić połączenia kolejowe oraz poprawić warunki podróżowania.

W październiku br. inwestor – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymał pozwolenia na budowę dla branży sieci linii potrzeb nietrakcyjnych oraz sterowania ruchem kolejowym na odcinku Rokietnica – Wronki.

Autor: UW

Podziel się: