Wojewoda upamiętnił miejsce straceń w lasach Rożnowskich

złożenie kwiatów, miejsce straceń w lasach rożnowskich, Michał Zieliński, Rafał Reczek fot. WUW

Miejsca straceń Wielkopolan w Lasach Rożnowskich zostaną upamiętnione. Wojewoda Michał Zieliński podpisał wczoraj porozumienie w tej sprawie z Tomaszem Szramą, burmistrzem Obornik. Zapalił także znicz i złożył kwiaty w miejscu kaźni.

– To miejsce ważne dla naszej historii. Zasługuje ono na pamięć potomnych – mówił wojewoda. – Chociaż od tamtych wydarzeń minęło już ponad osiemdziesiąt lat, my musimy pamiętać o Polakach, którzy w okrutny sposób zostali pozbawieni życia.

Lasy Rożnowskie w powiecie obornickim są jednym z wielu miejsc wokół Poznania, w których dochodziło do masowych egzekucji i rozstrzeliwania ludności polskiego pochodzenia. Rozpoczęły się już w 1939 roku, po agresji niemieckiego okupanta i masowych aresztowaniach. Od października do grudnia 1939 roku rozstrzelano tam i pogrzebano w masowych grobach blisko 12 tys. osób, w tym pacjentów zlikwidowanego przez Niemców Zakładu Psychiatrycznego w Owińskach.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem opiekę nad terenem masowych grobów przejmie gmina Rożnowo i ona też będzie odpowiadała za ich utrzymanie. Gmina otrzyma też dotację w wysokości 21 500 zł, która zostanie przeznaczona na wykonanie i montaż ośmiu tablic zawierających informacje o historii tego miejsca i tragedii spoczywających tu ludzi.

Podziel się: