Wniosek o „Dobry start” tylko do końca sierpnia

Wielkopolski Urząd Wojewódzki przypomina, że rodzice powinni złożyć wniosek o rządowe świadczenie „Dobry start” jak najszybciej. Jedynie złożenie go do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.

„Dobry start” to 300 zł na wyprawkę szkolną, które może otrzymać każdy uczeń – bez kryterium dochodowego. Świadczenie wypłacane jest raz w roku dla uczniów rozpoczynających rok szkolny – do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do ukończenia 24. roku życia.

– Gorąco zachęcam rodziców i opiekunów do wnioskowania o świadczenie Dobry start jak najszybciej – podkreśla Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. – Złożenie wniosku do końca sierpnia to gwarancja otrzymania pieniędzy maksymalnie do 30 września.
Minister informuje, że większość rodziców i opiekunów już złożyła wnioski, a świadczenie przyznano ponad 3 milionom dzieci. Wypłacono w sumie blisko 827 mln zł dla 2,76 mln uczniów. W Wielkopolsce świadczenie o łącznej wysokości ponad 85 mln zł przyznano już ponad 282 tysięcy dzieciom.

– To bardzo istotny program, który pomoże odciążyć domowe budżety w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym – dodaje wojewoda Michał Zieliński. – Od początku trwania programu do wielkopolskich rodzin trafiło ponad 408 mln zł na zakup wyprawki szkolnej.

Co zrobić, by otrzymać świadczenie? Wystarczy złożyć wniosek za pośrednictwem: portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS lub bankowości elektronicznej.

Z szacunków MRiPS wynika, że w tym roku świadczeniem Dobry start objętych będzie 4,4 mln uczniów. Łączna kwota wsparcia dla rodzin z tego programu w latach 2018-2022 wyniesie ok. 6,65 mld zł.