Wkrótce obowiązkowa deratyzacja. Będą kontrole!

szczur fot. UMP

1 października w Poznaniu rozpoczyna się deratyzacja – jak co roku właściciele i zarządcy nieruchomości muszą wyłożyć preparaty do zwalczania gryzoni, a właściwe służby będą kontrolować, czy to robią. Akcja ma na celu przeciwdziałanie roznoszeniu chorób przez szczury i myszy.

“Deratyzacja konieczna jest przede wszystkim w budynkach zabudowy wielolokalowej, punktach gastronomicznych, obiektach handlowych branży spożywczej, na targowiskach” – informuje Urząd Miasta Poznania. – “Ponadto w szpitalach, hotelach, placówkach oświatowych, żłobkach i domach pomocy społecznej oraz obiektach, w których prowadzi się zbiorowe żywienie albo działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów. Zarządcy i administratorzy wymienionych nieruchomości są zobowiązani do rozłożenia trutki już w dniu rozpoczęcia akcji, czyli 1 października. Przez cały miesiąc należy regularnie monitorować jej ilość w wyłożonych pojemnikach. Ważne jest również, aby przed rozpoczęciem samej deratyzacji wykonać niezbędne naprawy otworów i szczelin, którymi gryzonie mogą się przemieszczać”.

Urzędnicy zwracają też uwagę, że w pobliżu trutek należy umieścić napisy ostrzegawcze i w czasie wyłożenia trucizny należy pilnować dzieci i zwierząt domowych, by nie miały kontaktu z trutką – nie tylko w budynkach, ale i poza nimi, przy śmietnikach czy na terenach zielonych. Właśnie z tego powodu nie wolno jej wykładać na tackach. Należy także uważać, by zwierzęta nie zjadły padłego gryzonia, bo może dojść do wtórnego zatrucia.

Sposób prowadzenia deratyzacji przez cały czas jej trwania, czyli od 1 do 31 października, będzie kontrolowany przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Poznania oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Deratyzacja odbywa się dwa razy w roku, wiosną i jesienią, by ograniczyć populację szczurów w mieście. Koordynujący akcję Wydział Gospodarki Komunalnej UMP przygotował poradnik deratyzacyjny, w którym zainteresowani znajdą praktyczne wskazówki na temat skutecznego zwalczania gryzoni oraz zapobiegania ich pojawianiu – można go znaleźć na stronie miasta w zakładce wydziału.

Źródło: UMP

Podziel się: